Logotype
Sök

Helping people keep their commitments

Klaus-Anders Nysteen

Klaus-Anders Nysteen, vd

Ett år med fokus på leverans

Hoist Finance kom stärkt ur 2019. Vi anpassade oss till regulatoriska förändringar, ökade vår resurseffektivitet, behöll vårt affärsfokus och fullbordade flera viktiga förvärv. Vi går framåt som One Hoist Finance i samtliga marknader med både självförtroende och optimism, och alltid med våra kunder i kärnan av vår verksamhet.

Läs vd-ord

Jag är nu väldigt nära ett slutligt uppklarande av min skuld vilket markerar slutet på en svår period i mitt liv. Nu känner jag mig mer till freds och lugn och det är tack vare Hoist Finance! Tack för att ni med sådant tålamod bidrog med förslag, hjälp och guidning på vägen för att nå mitt mål, vilket var att betala av min skuld. Jag hade aldrig kunnat lösa detta på egen hand.

Höjdpunkter under året

Digitala höjdpunkter

Breddning av de digitala kundservicealternativen i Storbritannien, inklusive chatboten Kai.

Lansering av samtals- och kundmeddelandetjänster via WhatsApp i Italien.

En uppgraderad digital kundportal lanserad i Frankrike, Tyskland, Polen och Spanien.

 

Anpassningar till regulatoriska förändringar

Fullbordande av den första värdepapperiseringen av en italiensk portfölj som erhållit kreditbetyget Investment Grade.

Fullbordande av en första värdepapperisering av italienska förfallna fordringar utan kreditbetyg.

Förvärv

Hoist Finance blev näst största kredithanteringspartner i Polen efter förvärv av tillgångar från GetBack. 

Förvärv av italienska Maran Group, vilket breddar vårt erbjudande inom servicing.

Fullbordande av vårt största portföljförvärv någonsin genom förvärv av förfallna lån med säkerhet till ett nominellt värde av EUR ~375 miljoner i Frankrike. Transaktionen gör Hoist Finance marknadsledande inom detta segment. 

Strategiska initiativ

Outsourcing av IT-infrastruktur.

Fortsatt effektivisering genom stängning av kundkontaktcenter i Bayonne, Frankrike.

Fortsatt centralisering av resurser till Shared Service Center i Wroclaw, Polen.

Initial etablering av nearshoringverksamhet i Bukarest, Rumänien. 

Etablering av nytt affärsområde: Retail Banking and Business Development.

Förändringar i koncernledning och styrelse

Robert Kraal och Lars Wollung valdes in som nya styrelsemedlemmar på årsstämman.

Fabien Klecha, landschef i Frankrike antog även rollen som ansvarig för Centre of Excellence inom säkerställda förfallna fordringar.

Emanuele Reale blev ny Chief Sales Officer.

Nyckeltal 2019

5 952
Förvärv av fordringsportföljer (MSEK)
76%
K/I-tal
748
Resultat före skatt (MSEK)
13%
Avkastning på eget kapital

Finansiella mål

Avkastning på eget kapital[A]

>15%

EPS tillväxt[B]

15 % CAGR [C]

K/I-tal

65 % till år 2021

Kärnprimärkapital-relation

 1,75-3,75 %

Procentenheter över det regulatoriska kravet

Utdelningspolicy

Utdelning ska på lång sikt motsvara 25-30 procent av årets nettovinst. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bolagets kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt.

A) Periodens nettoresultat justerat för upplupen obetald ränta på AT1-kapital beräknat på årsbasis, dividerat med eget kapital justerat för AT1-kapital redovisat i eget kapital, beräknat som ett genomsnitt för räkenskapsåret baserat på kvartalsbasis.
B) Justerat för AT1-kostnader.
C) När man jämför 2021 mot 2018 och exkluderar jämförelsestörande poster (IAC.

Har du frågor?

Hör av dig till vår IR-kontakt för att få svar på dina frågor.

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -