Logotype
Sök

Transaktionscase: Förvärv av portfölj med förfallna bolån i Frankrike

I december 2019 slutförde Hoist Finance ett förvärv av en portfölj med förfallna bolån från ett större franskt hypoteksinstitut. Portföljen hade ett nominellt värde på cirka EUR 375 miljoner fördelat över 3 500 lån, och utgör inte bara Hoist Finance hittills största investering (för både säkerställda och förfallna fordringar) utan även Frankrikes största transaktion för förfallna bolån de senaste tio åren.

Förvärvsprocessen inleddes med en icke-bindande fas i juli 2019. Den bindande fasen startade i början av september samma år. Due diligence-processen pågick i två månader och inkluderade tre veckors arbete på plats, där Hoist Finance analyserade över 2 000 dokument som gav viktiga insikter för värderingen. Ett bindande bud presenterades i mitten av november, följt av förhandlingar om den slutgiltiga köpeskillingen.

Förvärvet bygger på en omfattande due diligence-process med datadrivna prognoser för tidslinjer, diskontering och kostnader plus djupgående analyser av rättsliga betänkanden och underliggande tillgångar. Vi byggde också vidare på våra erfarenheter från en säkerställd transaktion med liknande lån som slutfördes i juli 2018. De relativt snabba återbetalningsflödena både på den franska marknaden samt tidigare förvärvad portfölj möjliggjorde en snabb feedback avseende inkassering gentemot prognos. Denna insikt kunde sedan framgångsrikt användas som referens vid prissättning av portföljen.

Ur ett större perspektiv har investeringen sitt ursprung i den organiska tillväxtstrategi som utformades i slutet av 2017. Målsättningen var att skapa en plattform för förvärv av säkerställda portföljer på den franska marknaden, inför eventuella öppningar i marknaden. Transaktionen är ett utmärkt kvitto på att den kultur vi byggt upp under One Hoist Finance fungerar. I detta fall genom utbytet av best practice, särskilt med den italienska verksamheten för säkerställda lån. Den verksamhetsexpansion som transaktionen gav upphov till gör oss väl positionerade för att utöka marknadsandelen av de säkerställda lån som förväntas komma ut på marknaden från 2020 och framåt.

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -