Logotype
Sök

Vår närvaro

Hoist Finance har verksamhet i 11 länder i Europa, en närvaro som ger oss förmåga att investera på pan-europeisk basis. Genom våra sex största marknaders närvaro täcker vi 70 procent av 2019 års europeiska NPL marknad, primärt hanterat via vår egen servicing platform, vilket är vår kärnverksamhet. 

Eftersom vi redan finns på de huvudsakliga europeiska NPL-marknaderna är vår strategi inte att expandera verksamheten till nya marknader, utan istället växa och utveckla vår närvaro på befintliga marknader. En nyckelkomponent i denna strategi är vår expansion i nya tillgångsklasser, vilket möjliggör ytterligare lönsamma förvärv, samtidigt som vi nyttjar vår befintliga lokala kompetens och expertis samt stärker de redan väletablerade relationerna med banker och finansiella institut.

Andel av totalt redovisat värde förvärvade fordringar

Andel av Hoist Finance totala rörelseintäkter

World map Created with Sketch.
19%
Storbritannien

Landschef

Julian Winfield

Kontor

Manchester

London

315 Antal medarbetare FTE
26% Redovisat värde MSEK
19% Andel av det totala rörelseresultatet
12%
Tyskland

Landschef

Christian Steinebach

Kontor

Duisburg

208 Antal medarbetare FTE
9% Redovisat värde MSEK
12% Andel av det totala rörelseresultatet
15%
Polen

Landschef

Mateusz Poznanski

Kontor

Wroclaw

Warsaw

342 Antal medarbetare FTE
16% Redovisat värde MSEK
15% Andel av det totala rörelseresultatet
4%
Frankrike

Landschef

Fabien Klecha

Kontor

Lille

Paris 

130 Antal medarbetare FTE
12% Redovisat värde MSEK
4% Andel av det totala rörelseresultatet
2%
Spanien

Landschef

Miguel Sotomauor

Kontor

Madrid

85 Antal medarbetare FTE
4% Redovisat värde MSEK
2% Andel av det totala rörelseresultatet
31%

Landschef

Clemement Reale

Kontor

Rome

Lecce

Spoleto

381 Antal medarbetare FTE
25% Redovisat värde MSEK
31% Andel av det totala rörelseresultatet
17%
Andra länder inkl. centrala funktioner

Andra länder inkl. centrala funktioner (Nederländerna, Belgien, Grekland, Österrike och Sverige)

Kontor

Stockholm, Amsterdam, Athens

Landschefer

Jelle Dekkers (Nederländerna, Belgien, Österrike) och Sarah Salmona (Grekland)

114 Antal medarbetare FTE
8% Redovisat värde MSEK
17% Andel av det totala rörelseresultatet
Andra länder inkl. centrala funktioner

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -