Logotype
Sök
Hur vi skapar värde

Vår affärsmodell och strategi syftar till att skapa värde för samtliga intressenter

stairs-icon

Värdeskapande affärsmodell

Konkurrensfördelar

Hoist Finance unika verksamhetsmodell

Kreditmarknadslicens

Våra medarbetare

  • One Hoist Finance 
  • 1 725 kompetenta och engagerade kollegor
  • Hoist Finance Academy
  • TRUST (våra kärnvärden)

Affärsmix 

  • Över 25 års erfarenhet av kredithantering 
  • Komplett kredithanteringserbjudande genom kreditriskcykelns olika stadier

Affärsmodell

Individ med lån

Hoist Finance återhämtning

Hoist Finance förvärvar lån
Ömsesidig överenskommelse
Kunden återbetalar lån

Hälsosamt finansiellt ekosystem

Framgångsrik återbetalning
Förbättrat kreditbetyg
Överkomlig kreditnivå
Bättre ekonomisk säkerhet
Bättre självkänsla
Stabil ekonomisk tillväxt

Värde för våra intressenter

IntressentVärde... i siffror 2019

Kunder

Hållbara återbetalningsplaner så att kunder kan återfå kontrollen över sin ekonomi. 

170 000 kundinterakationer per månad
200 000 nya återbetalningsplaner
EUR 54 genomsnittlig hållbar månatlig betalning   

Aktieägare

En långsiktig investering som ger god totalavkastning över tid.  

7 429 aktieägare

16% avkastning

Sparkunder

Webbaserad sparplattform i Sverige (HoistSpar) och Tyskland med konkurrenskraftiga räntor.  

75 791 sparkunder 

Upp till 1,75% i ränta

Medarbetare

Möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med engagerande företagskultur.

Möjligheter för personlig utveckling. 

90% svarsfrekvens i Great Place to Work-enkät
12% ökning i antal medarbetare som tycker att Hoist Finance
är ett Great Place to Work, jämfört med 2018

216 chefer gick utbildning i Hoist Finance Academy

Banker och finansiella institut

Minskad riskexponering.

Kassatillskott, vilket stärker likviditet.

Ökad avkastning på eget kapital. 

Ökat fokus på kärnverksamheten.

SEK 5 952 miljoner i portföljförvärv

35% av förvärven inom tillgångsklassen säkerställda förfallna fordringar

Samhället

Bidrar till ett fungerande finansiellt ekosystem.

Vi möter kundens och samhällets förväntningar på tekniska lösningar genom innovativ, digital utveckling. 

5 utvalda globala mål och undermål för hållbar utveckling (SDG)

15% inkassering via digitala kanaler

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -