Logotype
Sök

Banken Crédit Agricoles berättelse

Vilka var fördelarna, för er som säljande bank, med att avyttra portföljen till Hoist Finance?

Förutom köpeskillingen så verkade Hoist Finance målsättning vara att lära känna våra kunder och erbjuda dem skräddarsydda lösningar. Samtidigt visar Hoist Finance respekt för våra kunder och de delar våra värderingar.

Hur överförde ni kunderna till Hoist Finance och hur har det gått?

Vi har arbetat tillsammans med Hoist Finance olika team i syfte att utforma en process för överföring. En process som sedan validerades av båda parter.

Hoist Finance erbjuder marknadsledande och professionella kredithanteringstjänster genom att skapa förtroende och försöka förstå kundens individuella situation.

Hur har Hoist Finance försäkrat att era kunder hanteras korrekt och i enlighet med de regulatoriska kraven?

Hoist Finance erbjuder marknadsledande och professionella kredithanteringstjänster genom att skapa förtroende och försöka förstå kundens individuella situation. Genom att ta hänsyn till kundens betalningsförmåga erbjuder bolaget sedan den bästa lösningen för varje individuell kund.

Varför valde ni att samarbeta med Hoist Finance?

Förtroende, transparens, professionalitet och ett etiskt tillvägagångssätt. Hoist Finance är också ett kreditinstitut och står därmed under samma reglering som andra europiska kreditinstitutioner, vilket också har varit en särskiljande faktor. Deras konkurrenskraftiga bud bidrog också till att vi valde Hoist Finance.

Vincent Mouriaux, kreditansvarig på Crédit Agricole i Frankrike

 

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -