Logotype
Sök

Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

Under 2019 tog vi ett aktivt beslut att fullt ut integrera hållbarhet i vår affärsstrategi och planering. För att säkerställa detta säkrade vi ett tydligt ägarskap i hela organisation, inklusive medlemmarna i koncernledningen. Strategin utvecklades genom en process som möjliggjorde nära dialog med ett stort antal interna intressenter som representerar våra samtliga marknader och funktioner.
Tack vare denna process kunde vi harmonisera vår vision och prioriteringar kring hållbarhetsarbetet, samt gemensamt visualiera varför det är en väsentlig del av vår affär. Resultatet är en förbättrad, mer robust, hållbarhetsstrategi med mål och mätbara indikatorer såväl som en stärkt styrmodell kring hållbarhetsområdet. 

Camilla Backström

Jag är stolt över att vi på Hoist Finance prioriterar våra kunder och personal och därmed har dem som styrande av vår hållbarhetsstrategi. Det är i området social hållbarhet där Hoist Finance har störst möjlighet att påverka och bidra till en positiv utveckling hos både individer och samhället i stort.

Några höjdpunkter från identifierade aspekter

Vår främsta negativa miljömässiga påverkan är den stora mängd brev vi skickar till våra kunder varje år: uppskattningsvis 10 miljoner* per år. Ett nytt mål i strategin är att reducera den totala papperskonsumptionen, genom att skifta till digital kommunikation när och där det är möjligt.

* Exklusive BeNe, Italien och Spanien.

Våra kunder och vår personal är styrande i vår hållbarhetsstrategi. Vi kommer att arbeta ännu hårdare för att öka vår förståelse för kundernas behov samt utveckla innovativa tjänster och lösningar för att hjälpa dem tillbaka in i det finansiella ekosystemet. Vi kommer att arbeta med både förebyggande insatser och med finansiell utbildning på olika sätt.

Vårt arbete inom bolagsstyrning är nära kopplat till mänskliga rättigheter och rättigheten till personlig integritet. Här arbetar vi flitigt med att skydda både kundernas och vår personals integritet. Vi har ett nätverk med Data Protection Officers, över hela vår organisation för att säkerställa att vi efterlever GDPR och liknande regelverk.

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -