Logotype
Sök

Helping people keep their commitments

Per Anders Fasth, VD

VD-ord

För Hoist Finance var 2021 ett år då vi omdirigerade fokus mot kärnverksamheten och transformation.  Effekterna av covid-19 och nedstängningar fortsatte att ha en betydande påverkan på våra marknader och verksamheten.

Läs vd-ord

Jag talade med en väldigt trevlig, hjärtlig person som var mycket hjälpsam. Om vi kunde ha sådana personer i alla situationer skulle världen vara vacker.

 

Händelser under 2021

Första kvartalet
 • Italiensk portfölj förvärvad i värdepapperiseringsprogrammet.
 • Framåtblickande nedskrivning av icke-säkerställda portföljer om -351 MSEK.
Andra kvartalet
 • Översyn av den totala reserveringen för skatterisker resulterade i ytterligare reserveringar med nettoeffekt om -97 MSEK
 • Per Anders Fasth utsågs till interim CEO
 • Lars Wollung lämnade styrelsen för att bli rådgivare till bolagets ledning
 • Christian Wallentin utsågs till CFO
Tredje kvartalet
 • Genomlysningen av verksamheten färdigställd
 • Transformationsprogram initierat för att anpassa kostnadskostymen, öka produktiviteten och öka tillväxten
 • Volymminskningen av NPL-portföljer visar tecken på att ha bottnat ur
 • Moody's bekräftar kreditbetyg samt reviderar utsikterna till stabila
Fjärde kvartalet
 • Flertalet attraktiva portföljförvärv sent under året
 • Transformationsprogrammet började ge effekt
 • Förstärkt ledarskap genom att ny CIO och COO utsågs

Nyckeltal 2021

3 558
Förvärv av fordringsportföljer (MSEK)
102%
K/I-tal
-39
Resultat före skatt (MSEK)
-5%
Avkastning på eget kapital

Finansiella mål

Avkastning på eget kapital[A]

>15%

EPS tillväxt[B]

15 % CAGR [C]

K/I-tal

<65% till år 2023

Kärnprimärkapital-relation

 1,75-3,75 %

Procentenheter över det regulatoriska kravet

Utdelningspolicy

Utdelning ska på lång sikt motsvara 25-30 procent av årets nettovinst. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bolagets kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt.

A) Periodens nettoresultat justerat för upplupen obetald ränta på AT1-kapital beräknat på årsbasis, dividerat med eget kapital justerat för AT1-kapital redovisat i eget kapital, beräknat som ett genomsnitt för räkenskapsåret baserat på kvartalsbasis.
B) Justerat för AT1-kostnader.
C) När man jämför 2023 mot 2019 och exkluderar jämförelsestörande poster (IAC)

Har du frågor?

Hör av dig till vår IR-kontakt för att få svar på dina frågor.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -