Logotype
Sök

The Investment Proposition

God riskjusterad avkastning på portföljinvesteringar möjliggörs genom en disciplinerad och väl underbyggd förvärvsprocess.

Underliggande skäl

Hoist Finance ställer strikta ekonomiska krav på investeringar samt genomför standardiserade och disciplinerade förvärvsprocesser. Det gör att bolagets portföljer genererar goda kassaflöden som ger en betydande avkastning. Analys och förädling av data är en grundläggande förutsättning och dessa processer är fullständigt integrerade i prissättning och inkassering.

Framsteg 2019

Löpande förbättringar av investeringsstrategin för att nå bolagets mål om en avkastning på eget kapital överstigande 15 procent.

 • Avkastning på eget kapital 2019, exkluderat för jämförelsestörande poster, på 15 procent.

Egen inkasseringsverksamhet som syftar till konstruktiva lösningar baserad på lyhördhet.

Underliggande skäl

Det övergripande målet med Hoist Finance arbetssätt är
att uppnå långsiktiga och hållbara avbetalningsplaner som genererar ett bra utfall för både kunder och bolaget.

Framsteg 2019

Hoist Finance har förflyttat sig närmre kund samt förbättrat kundservice. Detta har gjorts främst genom att lansera självbetjäningsplattformar på alla marknader, samt genom att testa nya funktioner som är bättre anpassade för kundernas behov.

Hoist Finance är en av Europas främsta partner till internationella banker inom omstrukturering av fordringar med kompetens och kunnande att utföra komplexa transaktioner.

Underliggande skäl

Hoist Finance har en stark marknadsposition och långa relationer till ledande internationella banker. Som reglerat kreditmarknadsbolag har Hoist Finance god förståelse för bankverksamhet samtidigt som tillståndsplikten innebär en kvalitetsstämpel som skiljer bolaget från andra branschaktörer. Hoist Finance har samarbetat med samtliga av Europas tio största banker räknat i totala tillgångar under de senaste tio åren.

Framsteg 2019

Dragit nytta av bolagets status som reglerat kreditmarknadsbolag

 • Förvärvade förfallna fordringar från Getback
 • Förvärvade säkerställda fordringar från en av de ledande bankerna i Frankrike genom den största transaktionen innefattande förfallna bolån
 • Utökade samarbeten med nya och gamla samarbetspartners som ett resultat av ökade investeringar inom säkerställda fordringar.

Transaktionsmarknaden för förfallna fordringar växer starkt.

Underliggande skäl

Hoist Finance bedömer att det finns flera varaktiga faktorer som kommer fortsätta att medföra att ökade volymer av förfallna fordringar läggs ut till försäljning under de kommande åren.

 • Regulatoriskt tryck på banker att sälja förfallna fordringar.
 • Tilltagande outsourcingtrend bland europeiska banker.

Framsteg 2019

Hoist Finance stärkte sin position på befintliga marknader samt fortsatte expandera inom nya tillgångsklasser trots de regulatoriska utmaningarna.

Fokus på operationell effektivitet på ett fåtal prioriterade europeiska länder.

Underliggande skäl

Hoist Finance har under många år byggt upp en stark position på utvalda europeiska marknader för förfallna fordringar. Genom att utnyttja operativa skalfördelar ska lönsamheten förbättras.

Framsteg 2019

Förbättrad operationell effektivitet och fortsatt digitalisering.

 • Utökat shared service verksamhet i Polen, samt etablerat ett near-shoring center i Rumänien vilka både kommer leda till skalfördelar samt en mer effektiv verksamhet.
 • Outsourcing av IT infrastrukturen för förbättrade funktionaliteter samt skalbarhet i takt med att bolaget växer.
 • Fortsatt konsolidering av vår verksamhet där vi under 2019 stängt vårt kontor i Bayonne, vilket möjliggör specialisering i Lille och Paris.

Hoist Finance affär stöds av en stark finansieringsmodell.

Underliggande skäl

Hoist Finance verksamheten finansieras via inlåning från allmänheten samt via skuld- och penningmarknadsinstrument. I kombination med en bilateral lånefacilitet genererar detta en väl diversifierad och kostnadseffektiv finansiering.

Framsteg 2019

Upprätthållit och utvecklat en stark finansieringsbas med ett skifte från SEK till EUR inlåning. Durationen på inlåningen, både i SEK och EUR, har även förlängts för att maximera bolagets kapitaleffektivitet.

Hållbart företagande.

Underliggande skäl

Hoist Finance agerar ansvarsfullt. Att ta samhällsansvar är en integrerad del i affärsmodellen, i samarbetet med partners och kunder samt i omsorgen om medarbetarna.

Framsteg 2019

 • Implementering av en ny hållbarhetsstrategi, intressematris samt tydlig styrning.
 • Medlem av Global Compact.
 • NASDAQ ESG Transparency Partner.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -