Logotype
Sök

1. Analys av externa och interna perspektiv

Identifiera mega-, industri- och hållbarhetstrender som är relevanta för Hoist Finance och våra intressenter. Trenderna kan inkludera klimatförändringar, samhällsförändringar (t.ex. ekonomiskt / socialt utanförskap), digitalisering, nya regler (t.ex. hållbar finansiering) och andra trender som påverkar Hoist Finance samt benchmarking med branschföreringar. Vi identifierar också Hoist Finance aktuella prioriteringar och framtida initiativ baserade på befintlig hållbarhetsstrategi, tidigare intressentdialoger och affärsstrategi.

2. Mappning av intressenter och prioritering

Hoist Finance har många olika intressenter som är viktiga för vår verksamhet. För att säkerställa ett effektivt engagemang tar vi ställning från vår intressentmatris och prioriterar utvalda intressentgrupper för det kommande året. Baserat på de prioriterade intressentgrupperna skapas strategier för interaktion och engagemang.

3. Designprocess

Definiera ambitionsnivån för engagemanget för att anpassa förväntningarna för alla parter och identifiera frågor som är relevanta för valda intressentgrupper. Identifiera och välja format för hur man kan närma sig utvalda intressentgrupper för mest effektivt engagemang.

4. Engagemang

Intressentialog med deltagare hålls med utvalda intressentgrupper genom undersökningar, intervjuer och / eller workshops för att skapa förståelse för intressenternas perspektiv.

5. Granska, rapportera och agera

Efter att ha granskat och analyserat resultaten från intressentdialogerna utvecklas en handlingsplan med syftet att översätta iakttagelser, insikter och överenskommelser från dialogen till handling och att kommunicera dessa åtgärder till våra intressenter.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -