Logotype
Sök

Aktieägarinformation

Årsstämma

Årsstämman 2022 äger rum onsdagen den 13 april 2022. 

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 april 2022, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 7 april 2022.

Anmälan ska göras skriftligen och skickas till:

Hoist Finance AB (publ)
Årsstämma
Box 7848
103 99 Stockholm eller

bolagsstamma@hoistfinance.com

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta och rösta på årsstämman, tillfälligt låta ägarregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd torsdagen den 7 april och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren.

Årsredovisning

Hoist Finance årsredovisningar och annan finansiell information finns tillgängligt på www.hoistfinance.com.

Denna rapport publiceras även på engelska. För den händelse avvikelse föreligger mellan den svenska språkversionen och den engelska, ska den svenska versionen äga företräde.

Finansiell kalender 2022

Delårsrapport för perioden: 
Januari - mars28 april 2022
Januari - juni21 juli 2022
Januari - september26 oktober 2022
Januari - december8 februari 2023

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -