Logotype
Sök

Femårsöversikt

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK20212020201920182017
Summa rörelseintäkter2 2552 368 3 0382 8292 365
varav räntenetto2 430 2 726 2 8632 4352 329
Summa rörelsekostnader-2 355-2 343 -2 352-2 146-1 860
Resultat före skatt-3982 748755581
Årets resultat-11741 605590453

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK20212020201920182017
Kassa och utlåning till kreditinstitut2 4802 526 3 0751 1871 681
Belåningsbara statsskuldförbindelser1 5762 411 2 7292 6531 490
Utlåning till allmänheten3101437
Förvärvade fordringsportföljer21 33721 075 24 30320 60514 766
Obligationer och andra värdepapper3 5024 082 2 7693 6353 689
Andelar i joint ventures155160 201215238
Anläggningstillgångar565620 651446329
Övriga tillgångar754984 649500307
Summa tillgångar30 37231 864 34 38729 25522 537
Inlåning från allmänheten18 16917 928 21 43517 09313 227
Övriga skulder och avsättningar7 2628 778 8 0547 7496 082
Eget kapital4 9415 158 4 8984 4133 228
Summa skulder och eget kapital30 37231 864 34 38729 25522 537

NYCKELTAL KONCERNEN1)

MSEK20212020201920182017
K/I-tal, %10297 767476
Avkastning på eget kapital, %-5-1 131615
Avkastning på tillgångar, %-0,40,1 1,92,32,2
Inkasseringsgrad, % 2)10198---
Förvärv av fordringsportföljer3 5581 761 5 9528 0484 253
Brutto 180 månader ERC 3)32 90032 763 38 87433 602
Total kapitaltäckningsrelation, %15,1616,49 14,0114,1417,71
Kärnprimärkapitalrelation, %9,5610,76 9,949,6611,70
Likviditetsreserv7 1198 652 8 0247 3996 800
Antal anställda (FTEs)1 5441 631 1 5751 5561 335

1) För vidare förklaringar, se definitioner.

2) Inkasseringsgrad började följas under 2021 och jämförelsesiffror för 2020 har beräknats.

3) Estimated Remaining Collections, före 2019 räknades nyckeltalet på 120 månader.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -