Logotype
Sök

Not 10 – Övriga rörelsekostnader

 KoncernenModerbolaget
MSEK2021202020212020
Legala inkasseringskostnader-474-225-55-36
Övriga inkasseringskostnader-279-509-195-198
Totala inkasseringskostnader-753-734-250-235
Konsulttjänster-180-177-132-112
Koncerninterna konsulttjänster---18-35
Övriga koncerninterna kostnader---90-118
IT–kostnader-274-274-182-187
Telefonikostnader-6-8-3-4
Lokalkostnader-39-46-47-45
Resekostnader-3-7-2-5
Kostnader för omstrukturering----
Bankavgifter-14-17-9-10
Sälj– och marknadsföringskostnader-9-9-9-7
Övriga kostnader-81-75-3-11
Totala övriga adminstrativa kostnader-606-613-495-533
Summa övriga rörelsekostnader1 359-1 347-745-768

MSEK2021202020212020
Revisionsarvode EY och KPMG  
Revisionsuppdrag-14-12-7-5
varav EY-14-9 -7-3
varav KPMG-3-2
Revisionsrelaterade uppdrag-3-2-1-3
varav EY-3-1 -1-1
varav KPMG-1 --2
Skatterelaterade tjänster-1-3-1-1
varav EY-1-1 -1-1
varav KPMG-2 --
Övriga uppdrag som ej är revisionsrelaterade---
varav EY ----
varav KPMG -- --
Summa-18-17 -9-9 

Kostnader för revisionsuppdrag ingår i konsulttjänster i tabellen ovan.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -