Logotype
Sök

Not 17 – Löptidsinformation

För ytterligare information kring koncernens hantering av likviditetsrisk, se not 33 ”Riskhantering".

Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK

 Koncernen, 31 dec 2021
 Betalbara på anfordran<3 månader3-12 månader1-5 år>5 årUtan fast förfallSummaVarav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader
Tillgångar        
Belåningsbara statsskuldsförbindelser-506701369--1 576369
Utlåning till kreditinstitut2 349130----2 479-
svenska banker318-----318-
utländska banker2 031130----2 161-
Utlåning till allmänheten-4669400524-1 039924
Obligationer och andra värdepapper-1261013 275--3 5023 275
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall2 3498088714 044524-8 5964 568
Förvärvade fordringsportföljer 1)-1 6444 83416 4689 626-32 57226 094
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall-1 6444 83416 4689 626-32 57226 094
Skulder        
Inlåning från allmänheten 2)        
hushåll6 9751 1993 4756 497--18 1466 497
företag23-----23-
Summa inlåning från allmänheten6 9981 1993 4756 497--18 1696 497
Leasingskulder--499615-160111
Emitterade värdepapper 3)-242045 398124-5 7505 522
Efterställda skulder--850---850-
Summa skulder till fast löptid/ kontraktuella förfall6 9981 2234 57811 992139-24 92912 130

1) Löptidsinformation av förvärvade fordringsportföljer baseras på prognos för framtida kassaflöden på kreditförsämrade fordringsportföljer på 180 månader. För mer information kring koncernens hantering av kreditrisk, se not 33 ”Riskhantering”.

2)  Inlåning är i svenska kronor, euro samt brittiskt pund och är betalbar vid anfordran. Dock utgår en avgift vid förtida uttag av bundet sparande.

3) Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 557 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 045 MSEK per 31 december 2021. Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 509 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 008 MSEK per 31 december 2020. Se not 28 ”Upplåning” för ytterligare information.

Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK

 Koncernen, 31 dec 2020
 Betalbara på anfordran<3 månader3-12 månader1-5 år>5 årUtan fast förfallSummaVarav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader
Tillgångar        
Belåningsbara statsskuldsförbindelser-1 441703 2672 411 267 
Utlåning till kreditinstitut2 419107 2 526 
svenska banker 643643 
utländska banker 1 776107 1 883 
Utlåning till allmänheten -48  73424 643 1 188 1 067 
Obligationer och andra värdepapper - 5783 504 4 082 3 504 
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall 2 4191 596  1 3544 195 643 10 207 4 838 
Förvärvade fordringsportföljer 1)1 425 4 78416 603 9 951 32 763 26 554 
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall1 425 4 784 16 603  9 951 32 76326 554 
Skulder        
Inlåning från allmänheten 2)        
hushåll5 375 2 226 2 827 7 453 17 881 7 453 
företag47 47 
Summa inlåning från allmänheten5 422 2 226 2 827 7 453 17 928 7 453 
Leasingskulder -13 36 138 38 225 176 
Emitterade värdepapper 3) -21 1 697 5 377 100 7 195 5 477 
Efterställda skulder -31 834 865 834 
Summa skulder till fast löptid/ kontraktuella förfall5 422 2 260 4 591 13 802 138 26 213 13 940 


Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK

 Moderbolaget, 31 dec 2021
 Betalbara på anfordran<3 månader3-12 månader1-5 år>5 årUtan fast förfallSummaVarav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader
Tillgångar        
Belåningsbara statsskuldförbindelser-506701369--1 576369
Utlåning till kreditinstitut1 467-----1 467-
svenska banker318-----318-
utländska banker1 149-----1 149-
Utlåning till allmänheten-2328153175-379328
Fordringar på koncernbolag-1402 6956 912-3 93213 67910 844
Obligationer och andra värdepapper-1261013 275--3 5023 275
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall1 4677953 52510 7091753 93220 60314 816
Förvärvade fordringsportföljer 1)-5951 5324 9072 378-9 4127 285
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall-5951 5324 9072 3783 93213 344 7 285
Skulder  
Inlåning från allmänheten 2)        
hushåll6 9751 1993 4756 497--18 1466 497
företag23-----23-
Summa inlåning från allmänheten6 9981 1993 4756 497--18 1696 497
Skulder till koncernbolag47450----524-
Emitterade värdepapper 3)--1394 810--4 9494 810
Efterställda skulder--850---850-
Summa skulder till fast löptid7 4721 2494 46411 307--24 49211 307

1) Löptidsinformation av förvärvade fordringsportföljer baseras på prognos för framtida kassaflöden på kreditförsämrade fordringsportföljer på 180 månader. För mer information kring koncernens hantering av kreditrisk, se not 33 ”Riskhantering”.

2)  Inlåning är i svenska kronor, euro samt brittiskt pund  och är betalbar vid anfordran. Dock utgår en avgift vid förtida uttag av bundet sparande.

3) Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 557 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 045 MSEK per 31 december 2021. Nominellt värde på seniora skulder med förfall 2023 uppgår till 2 509 MSEK och seniora skulder med förfall 2024 uppgår till 2 008 MSEK per 31 december 2020. Se not 28 ”Upplåning” för ytterligare information.

Kontraktuellt återstående löptid (odiskonterat värde) samt förväntad tidpunkt för återvinning, MSEK

 Moderbolaget, 31 dec 2020
 Betalbara på anfordran<3 månader3-12 månader1-5 år>5 årUtan fast förfallSummaVarav förväntad tidpunkt för återvinning >12 månader
Tillgångar        
Belåningsbara statsskuldförbindelser1 441 703 267 2 411 267 
Utlåning till kreditinstitut1 611 1 611 
svenska banker643 643 
utländska banker968 968 
Utlåning till allmänheten23 29 159 225 436 384 
Fordringar på koncernbolag336 501 11 037 3 864 15 738 14 901 
Obligationer och andra värdepapper578 3 504 4 082 3 504 
Summa tillgångar till fast löptid/kontraktuella förfall1 611 1 800 1 811 14 967 225 3 864 24 278 19 056 
Förvärvade fordringsportföljer 1)517 1 564 5 422 2 905 10 408 8 327 
Summa tillgångar utan fast löptid/förväntade förfall517 1 564 5 422 2 905 10 408 8 327 
Skulder        
Inlåning från allmänheten 2)        
hushåll 5 3752 226 2 827 7 453 17 881 7 453 
företag 4747 
Summa inlåning från allmänheten 5 4222 226 2 827 7 453 17 928 7 453 
Skulder till koncernbolag 44548 493 
Emitterade värdepapper 3) -1 638 4 858 6 496 4 858 
Efterställda skulder -31 834 865 834 
Summa skulder till fast löptid 5 8672 274 4 496 13 145 25 782 13 145 


Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -