Logotype
Sök

Not 19 – Andelar i dotterbolag

Legal struktur

Hoist Finance­koncernen med dess viktigaste dotterbolag och filialer per 31 december 2021.

Koncernens moderbolag är Hoist Finance AB (publ) med organisationsnummer 556012­-8489 och säte i Stockholm. Dotterbolag inom koncernen framgår nedan.


Procentuell ägarandel motsvarar procentuell andel röster. Samtliga aktier är onoterade. Däribland inget kreditinstitut. Uppgift om koncernbolagens antal andelar tillhandahålls på begäran.

MSEKOrg. nrSäteÄgarandel %Redovisat värde 31 dec 2021
Svenska    
Hoist Finance Services AB 4)556640­9941Stockholm100
Utländska    
HECTOR Sicherheiten­-Verwaltungs GmbH 4)HRB 74561Duisburg100
HOIST I NS FIZ 2)RFI702 Warsawa 100
Hoist Kredit Ltd.7646691London100
Hoist Finance UK Ltd.8303007Manchester100335
C L Finance Ltd. 1)1108021Manchester100 -
Robinson Way Ltd.6976081Manchester100 -
The Lewis Group Ltd. 1)SC127043Glasgow100 -
Compello Holdings Ltd. 1)8045571Manchester100 -
Compello Operations Ltd. 1)8045559Manchester100 -
MKE (UK) Ltd. 1)7042157Manchester100 -
MKDP LLP 1)OC349372Manchester100 -
Marte SPV S.r.l.4634710265Conegliano100 0
Hoist Italia S.r.l.12898671008Rom10022
Hoist Finance Cyprus Ltd.HE 338570Nicosia100 0
Hoist Polska SpZ.O.O536257Wroclaw100147
Hoist Finance Spain S.L.B87547659Madrid100359
Optimus Portfolio Management S.L.B86959285Madrid100 -
Hoist Hellas S.A137777901000Aten10011
Nais Uno Reoco S.r.l.14564684007Rom1003
Hoist III NS FIZ 2) 292229Warszawa100 -
Immobilière de Lancereaux SAS2018B20590Paris100 0
Hoist Finance UK Holdings 1 Ltd.11473838Manchester100 -
Hoist Finance UK Holdings 2 Ltd.11473850Manchester100 -
Hoist Finance UK Holdings 3 Ltd.11473909Manchester100 -
Hoist II NS FIZ 2)RFi1617Warszawa100 -
Hoist Finance Romania S.r.l 41830400Bukarest100 6
Marathon SPV S.r.l 5048650260Conegliano100 -
Maran CSRO S.r.l 4)35910220Bukarest100-
Giove SPV S.r.l 05089700263Coneglliano100-
Hoist Finance Austria Gmbh FN544345hMooslackengasse1000
Hoist Cyprus Properties Ltd 3)HE 423727Nicosia100-
HF Cyprus Properties I Ltd 3)HE 424747Nicosia100-
HF Cyprus Properties II Ltd 3)HE 424829Nicosia100-
Hoist TFI S.A 3)937877Wroclaw1004
Hoist inance Procurement AB 3)5593337909Stockholm10020

1) Bolaget är under likvidation.

2) Polsk Sec­fond.

3) Tillkommande bolag under året.

4) Bolaget har likviderats under året.

MSEK20212020
Ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående balans1 171950 
Absorberade vid fusion--43 
Övertagna vid fusion-43 
Förvärvade andelar-
Kapitaltillskott97221 
Avyttrade andelar0
Utgående balans1 2681 171 
Ackumulerade upp-/nedskrivningar 
Ingående balans-355-143 
Nedskrivningar-72-116 
Säkring av verkligt värde 1)22-97 
Utgående balans-406-355 
Utgående balans863815 

1) För ytterligare information se Redovisningsprinciper avsnitt 22.8 ”Säkrings­ redovisning” och not 16 ”Derivatinstrument”.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -