Logotype
Sök

Not 21 – Materiella anläggningstillgångar

 Koncernen, 31 dec 2021Moderbolaget, 31 dec 2021
MSEKByggnader och markInventarierÖvertagen egendomSummaInventarierSumma
Ingående balans25725912528138138
Årets investeringar -221218822
Omklassificeringar-5---51010
Avyttringar och utrangeringar00-6-600
Valutakursdifferenser7701422
Anskaffningsvärde23727824539152152
 
Ingående balans-71-1950-266-103-103
Årets avskrivningar-39-26--65-14-14
Omklassificeringar5--5-3-3
Avyttringar och utrangeringar00-000
Valutakursdifferenser-3-50-8-2-2
Ackumulerade avskrivningar-1082260-334-122-122
Redovisat värde12952242053030
 Koncernen, 31 dec 2020Moderbolaget, 31 dec 2020
MSEKByggnader och markInventarierÖvertagen egendomSummaInventarierSumma
Ingående balans23524011486123123
Årets investeringar39364 791616
Förvärvade bolag-0-044
Avyttringar och utrangeringar-5-4-3-12-1-1
Valutakursdifferenser-12-130-25-4-4
Anskaffningsvärde25725912528138138
       
Ingående balans-38-1790-217-94-94
Årets avskrivningar-41-29--70-12-12
Förvärvade bolag-0-0--
Avyttringar och utrangeringar52-700
Valutakursdifferenser31101433
Ackumulerade avskrivningar-71-1950-266-103-103
Redovisat värde18664122623535

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -