Logotype
Sök

Not 23 – Övriga tillgångar

 KoncernenModerbolaget
MSEK31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Derivat 1)75241 75241 
Finansiella tillgångar13939 14141 
Inbetald preliminärskatt813 0
Momsfordringar2617 1111 
Kundfordringar 2)8495 1
Förskott till leverantörer33
Övriga fordringar155349 89153 
Summa övriga tillgångar490763 320462 

1) Se not 16 ”Derivatinstrument”.

2) Vid balansdagen har ingen förlustreserv beräknats för kundfordringar då avvikelserna inte bedöms vara väsentliga.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -