Logotype
Sök

Not 25 – Övriga skulder

 KoncernenModerbolaget
MSEK31 dec 202131 dec 202031 dec 202131 dec 2020
Leverantörsskulder1051054135
Skulder till koncernföretag-525493
Oreglerad köpeskilling portföljförvärv--
Skulder hänförliga till inkasseringsuppdrag7422101
Derivat 1)1454314543
Momsskulder651

0

Innehållen källskatt avseende inlåningsräntor32313231
Anställdas källskattemedel32 2916 13
Skulder till anställda63 4628 14
Mottagna säkerheter9 2449 244
Leasingskulder144 204-
Övriga skulder186 9721 16
Summa797 1 025818 890

1) Se not 16 "Derivatinstrument"

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -