Logotype
Sök

Not 28 – Upplåning

 KONCERNEN
MSEK31 dec 202131 dec 2020
Inlåning från allmänheten18 16917 928
Senior skuld4 605 5 959
Säkerställda skulder455396
Summa emitterade värdepapper5 059 6 355
  
Efterställda skulder837821
Summa räntebärande skulder24 06525 104

Villkor och återbetalningstider

    31 dec 202131 dec 2020
MSEKValutaNominell räntaFörfallNominellt värdeRedovisat värdeNominellt värdeRedovisat värde
Inlåning från allmänhetenSEK0,50% - 2,00%2022-20248 4598 54110 45110 552
Inlåning från allmänhetenEUR0,15% - 2,00%2022-20269 5199 5647 3297 376
Inlåning från allmänhetenGBP0,35% - 2,05%2022-20266363--
Senior skuldEUR1,125%2021--1 4841 476
Senior skuldEUR2,275%20232 5572 5662 5092 485
Senior skuldEUR3,375%20242 0452 0392 0081 998
Säkerställda skulderEUR8,0%-15,0%2034437455404396
Efterställda skulderEUR3,875% 2027818837802821
Summa räntebärande skulder   23 89824 06524 987 25 104

Finansiering, hushåll

Inlåning från allmänheten

Hoist Finance AB (publ) erbjuder sedan 2009 under namnet HoistSpar inlåning till privatpersoner och företag i Sverige där kunden kan spara upp till 1 050 000 SEK. Under 2017 etablerades ett inlåningprogram i Tyskland med möjlighet för kunden att spara upp till 95 000 EUR. I juni 2021 etablerades ytterligare ett inlåningsprogram, och då i Storbritannien, med möjlighet för kunder att spara upp till 75 000 GBP. Samtilga inlåningsprogram omfattar rörliga och bundna räntor, och den absoluta majoriteten (99 procent) av all inlåning omfattas av den svenska insättningsgarantin. Vid årsskiftet 2021 hade Hoist Finance AB (publ) 4 766 MSEK och 3 775 MSEK av rörlig respektive bunden inlåning i SEK, samt 2 363 MSEK och 7 201 MSEK av rörlig respektive bunden inlåning i EUR, samt 8 MSEK och 55 MSEK av rörlig respektive bunden inlåning i GBP.

Marknadsfinansiering

Senior skuld 

Hoist Finance AB (publ) emitterade ingen ny senior skuld under 2021. Under 2020 emitterade Hoist Finance AB (publ) 200 MEUR ny senior skuld under bolagets EMTN-program, och i samband därmed återköptes 102 MEUR av bolagets utstående 250 MEUR obligationslån med förfall under 2021. Vid årskiftet 2021 hade Hoist Finance AB (publ) två seniora, icke säkerställda obligationslån om totalt 450 MEUR utestående under bolagets EMTN-program. Hoist Finance AB (publ) hade inga utestående emissioner under bolagets företagscertifikatprogram per årsskiftet.

Säkerställd skuld

Under året emitterade det italienska värdepapperiseringsbolaget Giove SPV S.r.l. obligationer om ett totalt belopp om 63 MEUR fördelat på tre trancher med säkerhet i italienska icke säkerställda lån. De två efterställda trancherna i strukturen, motsvarande 15 procent av totalt emissionsbelopp, har till 93% tecknats av externa investerare.

Efterställd skuld

Hoist Finance AB (publ) emitterade ingen ny efterställd skuld under 2021 eller 2020.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -