Logotype
Sök

Not 32 - Specifikationer till kassaflödesanalys

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten

                      Icke kassaflödespåverkande förändringar
MSEK31 dec 2020KassaflödenInvesteringarUpplupna kostnaderValutakursförändringar31 dec 2021
Inlåning från allmänheten17 928 117--2114518 169
Emitterade värdepapper6 355 -1 423-63645 059
Efterställda skulder821 --016837
Leasingskulder204 -5210-225145
Summa skulder från finansieringsverksamheten25 308 -1 358102023024 210

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -