Logotype
Sök

Not 36 - Avstämning alternativa nyckeltal

EBITDA, justerad

MSEK20212020
Årets resultat-11741 
+ Skatt på periodens resultat7841 
+/- Nettoresultat av finansiella transaktioner-85
+ Räntekostnader574582 
+/- Ränteintäkter (exkl. ränteintäkter från icke förfallen portfölj av konsumentlån)2-5 
+/- Portföljomvärdering635805 
+ Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar129134 
EBITDA1 2161 604 
+ Inkasserade belopp fordringsportföljer6 5576 324 
- Ränteintäkter förvärvade fordringsportföljer-3 006-3 302 
EBITDA, justerad4 7674 626 

Avkastning eget kapital

MSEK20212020 
Eget kapital4 9415 158 
Primärkapitaltillskott-1 106-1 106 
Återläggning utbetald räntekostnad för primärkapitaltillskott9060 
Totalt eget kapital3 925 4 112 
Totalt eget kapital (kvartalssnitt)3 902 4 144
Årets resultat-11741 
Justering av ränta primärkapitaltillskott-91-85 
Justerat årligt resultat-208-44 
Avkastning eget kapital, %-5-1 

Avkastning eget kapital, exkluderat för jämförelsestörande poster

MSEK20212020
Eget kapital4 9415 158 
Primärkapitaltillskott-1 106-1 106 
Återläggning utbetald räntekostnad för primärkapitaltillskott9060 
Återläggning jämförelsestörande poster 1) 2)106155 
Totalt eget kapital4 0314 267 
Totalt eget kapital (kvartalssnitt)3 9974 260 
Årets resultat -11741 
Återläggning jämförelsestörande poster 1) 2)106155 
Framräknat årligt resultat-11196 
Justering av ränta primärkapitaltillskott-91-85 
Justerat årligt resultat-102111 
Avkastning eget kapital, exkluderat för jämförelsestörande poster, %-3

1)  Jämförelsestörande poster 2021 avser en reservering för skatterisker för en pågående skatterevision samt omstruktureringskostnader i ledningen.

2) Jämförelsestörande poster 2020 avser kostnader relaterade till portföljomvärderingar i Spanien, marknadsvärdes förändringar på obligationer i likviditetsportföljen och orealiserade värdeförändringar på räntesäkringsinstrument under det första kvartalet. Jämförelsestörande poster under det tredje kvartalet avser omstruktureringskostnader i Italien och Storbritanninen. Jämförelsestörande poster under det fjärde kvartalet avser kostnader för återköp av obligation, kostnadsfört värdepapperiseringsprojekt samt avsättningar för legal process i Spanien. I samtliga jämföreslestörande poster har skatteeffekten inkluderats. 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -