Logotype
Sök

Not 37 – Händelser efter balansdagen

På Hoist Finance AB:s (publ) extra bolagsstämma den 17 februari 2022 omvaldes den nuvarande styrelseledamoten Peter Zonabend och Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Lars Wollung valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Stämman valde Lars Wollung till styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Mattias Carlsson (ordförande), Fredrik Backman, Malin Eriksson, Per Anders Fasth, Niklas Johansson, Henrik Käll och Helena Svancar lämnade styrelsen i samband med stämman.

Hoist Finance tillförordnade VD Per Anders Fasth kommer att lämna sitt uppdrag i samband med att avtalet löper ut den 31 mars 2022.

Utöver detta har inga väsentliga händelser som påverkar verksamheten inträffat.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -