Logotype
Sök

Not 4 – Räntenetto

 KoncernenModerbolaget
MSEK2021202020212020
Ränteintäkter  
Förvärvade fordringsportföljer beräknade enligt effektivräntemetoden3 0063 302 9471 040 
Summa ränteintäkter förvärvade fordringsportföljer3 0063 302 9471 040 
Utlåning till kreditinstitut00
Utlåning till allmänheten--
Obligationer och andra värdepapper-2-1
Fordringar på koncernbolag-582660 
Summa övriga ränteintäkter-2581665 
Varav: ränteintäkter från finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde beräknade med effektiv räntemetod3 0063 304 1 5291 70 
Räntekostnader  
Inlåning från allmänheten-212-257 -212-257 
varav kostnader för insättningsgarantin-30-34 -30-34 
Emitterade värdepapper-259-229 -201-166 
Efterställda skulder-33-33 -33-33 
Derivat-24-10 -24-10 
Övriga räntekostnader-46-53 -48-55 
Summa räntekostnader-574-582 -518-521 
Varav: räntekostnader från finansiella skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultatet-550-572 -493-510 
Räntenetto2 4312 726 1 0101 184 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -