Logotype
Sök

Not 7 – Nettoresultat av finansiella transaktioner

 KoncernenModerbolaget
MSEK2021202020212020
Valutakursförändring-7158 -85 -48
Vinster/Förluster från finansiella tillgångar som måste värderas till verkligt värde via resultatet, netto11 9
Vinster/Förluster från finansiella skulder som måste värderas till verkligt värde via resultatet, netto107-39 107 -39
Vinster/Förluster från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet enligt verkligt värde option, netto6627 66 27
Vinster/Förluster från finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet enligt verkligt värde option, netto-7-43 -7 -43
Vinster/Förluster från finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde00
Vinster/Förluster från finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde-12-18 -12-18 
Vinster/Förluster vid borttagandet av finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 1)-2-1 -2-1 
Summa nettoresultat av finansiella transaktioner82-7 68-113 

1) Borttagande av icke krediförsämrade fordringsportföljer där skulden återbetalats men amorteringarna ej motsvarat bokfört värde. 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -