Logotype
Sök

Koncernens resultaträkning

MSEKNot20212020
Ränteintäkter förvärvade fordringsportföljer beräknade enligt effektivräntemetoden43 0063 302 
Övriga ränteintäkter1)4-2
Räntekostnader4-574-582 
Räntenetto42 4302 726 
Nedskrivningsvinster/-förluster5-338-458 
Intäkter avseende arvoden och provisioner66393 
Nettoresultat av finansiella transaktioner782-7 
Övriga rörelseintäkter81814 
Summa rörelseintäkter2 2552 368 
Personalkostnader9-867-862 
Inkasseringskostnader10-753-734 
Övriga administrationskostnader10-606-613 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar20.21-129-134 
Summa rörelsekostnader -2 355-2 343 
Rörelseresultat-10025 
Andel av joint ventures resultat116157 
Resultat före skatt -3982 
Skatt-78-41 
Årets resultat -11741 
Hänförligt till: 
Aktieägare i Hoist Finance AB (publ)-207-45 
Innehavare av primärkapitaltillskott9086 
Resultat per aktie före och efter utspädning14-2,32 -0,50

1) Varav räntor beräknad enligt effektivräntemetoden -0,1 MSEK (1,7).

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -