Logotype
Sök

Moderbolagets rapport över resultat och övrigt totalresultat

MSEKNot20212020
Årets resultat -53255 
ÖVRIGT TOTALRESULTAT 
Poster som inte kan omklassificeras till resultaträkning 
Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet 1
Skatt hänförlig till poster som kan omklassificeras till resultaträkning 0-1 
Summa poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkning 1-1 
Övrigt totalresultat 1-1 
Totalresultat -52254 
Hänförligt till:  
Aktieägare i Hoist Finance AB (publ) -143168 
Innehavare av övrigt primärkapital 9086 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -