Logotype
Sök

Moderbolagets redogörelse för förändringar i eget kapital

 Bundet eget kapitalFritt eget kapital
MSEKAktie-kapitalReserv-fondUppskrivnings-fondFond för utvecklings-utgifterInnehavare av övrigt primär-kapitalÖverkurs-fondReserver

Balanserade vinstmedel
Periodens resultatSumma eget kapital
Ingående balans 1 jan 202130137221 1061 88321 3662554 729
Omföring förgående års resultat       255-2550
Totalresultat för året         
Årets resultat        -53-53
Övrigt totalresultat       1
Summa totalresultat för året       -53-52
Transaktioner redovisade direkt i eget kapital          
Omföring mellan fritt och bundet eget kapital   -2   2 0
Utbetald ränta kapitaltillskott       -90 -90
Aktierelaterade ersättningar       0 0
Uppskrivningsfond portföljomvärdering  -1     0
Skatteeffekt avseende poster redovisade direkt i eget kapital  0     0
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital  -1-2   -87 -90
Utgående balans 31 dec 202130137101 1061 88331 534-534 587
 Bundet eget kapitalFritt eget kapital
MSEKAktie-kapitalReserv-fondUppskrivnings-fondFond för utvecklings-utgifterInnehavare av övrigt primär-kapitalÖverkurs-fondReserverBalanserade vinstmedelPeriodens resultatSumma eget kapital
Ingående balans 1 jan 202030 13 74 690 1 883 1 236 197 4 131 
Omföring förgående års resultat       197 -197 
Totalresultat för året          
Årets resultat        255 255 
Övrigt totalresultat      -1   -1 
Summa totalresultat för året      -1  255 254 
Transaktioner redovisade direkt i eget kapital          
Omföring mellan fritt och bundet eget kapital   -3     
Primärkapitaltillskott    414     414 
Utbetald ränta kapitaltillskott       -60  -60 
Aktierelaterade ersättningar       -1  -1 
Avtal om förvärv av egna aktier       -8  -8 
Uppskrivningsfond portföljomvärdering  -2       -2 
Skatteeffekt avseende poster redovisade direkt i eget kapital       
Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital  -2 -3 416   -66  345 
Utgående balans 31 dec 202030 13 72 1 106 1 883 1 366255 4 729 


Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -