Logotype
Sök

Moderbolagets resultaträkning

MSEKNot20212020
Ränteintäkter41 5281 705 
Räntekostnader4-518-521 
Räntenetto4
1 0101 184 
Erhållna utdelningar-302 
Provisionsintäkter62
Nettoresultat av finansiella transaktioner768-113 
Övriga rörelseintäkter8274256 
Summa rörelseintäkter 1 3541 633 
Personalkostnader9-460-376 
Övriga administrationskostnader10-745-768 
Av– och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar20, 21-68-62 
Summa kostnader före kreditförluster -1 273-1 206 
Resultat före kreditförluster 81427 
Nedskrivningsvinster/-förluster från förvärvade fordringsportföljer57-41 
Nedskrivningar av övriga finansiella anläggningstillgångar -72-116 
Andelar i ägarintressens resultat116671 
Rörelseresultat82341 
Bokslutsdispositioner12-8-9 
Skatt13-127-77 
Årets resultat -53255 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -