Logotype
Sök

Hållbarhet

Dags att agera: definiera och förbättra relevant data för effektiv hållbarhetsstyrning

Hoist Finance lanserade vårt hållbarhetsramverk under 2019, strax innan utbrottet av covid-19. Pandemin har tvingat oss att pausa delar av våra ambitioner för att fokusera på att stödja våra medarbetare och kunder under en utmanande period. Precis som resten av världen så påverkades Hoist Finance negativt av pandemin under 2021, vilket ledde till svåra men nödvändiga organisatoriska förändringar. Förändringarna har inneburit att vi mobiliserat resurser för att öka fokus på effektivitetshöjande åtgärder och kostnadssänkningar. Vi har däremot inte minskat tempot i vårt hållbarhetsarbete på något sätt. Vi har lyckats leverera på många av våra målsättningar och ser fram emot att fortsätta att göra detta och stödja våra kunder på deras resa tillbaka till det finansiella ekosystemet.

Under 2021 upplevde vi tydligt effekten av klimatförändringarna genom översvämningarna i Tyskland, Belgien och Nederländerna, samt skogsbränderna i Grekland. Både covid-19 och dessa händelser påverkar starkt våra samhällen och visar att externa hot utgör en allt påtagligare affärsrisk. Vi har också sett nya EU-initiativ som syftar till att försäkra att finansmarknaderna använder gemensamma rapporteringskrav för att minimera så kallad greenwashing/whitewashing och öka tilliten till investeringar som klassas som hållbara. 

När jag blickar tillbaka på 2021 tänker jag speciellt på de ökande komplexa externa risker vi står inför som bolag. I framtiden behöver vi bättre kunna länka icke-finansiell data med potentiella finansiella risker. En framtid med bättre datamodellering och tydligare scenarioanalyser kommer att skapa konkurrensmässiga fördelar.

Datahantering är ett annat område som blir allt viktigare inom hållbarhetsområdet. Rätt data krävs för att öka transparensen och kunna leverera ett effektivt hållbarhetsprogram. Under 2021 bestämde vi oss för att arbeta extra hårt för att förbättra övergången från skuldnivå till kundnivå inom våra processer för dataanalys, samt att implementera nya datainsamlingsprocesser för miljö- och medarbetardata. Dessa initiativ ger oss de verktyg vi behöver för att identifiera förbättringsområden, sätta upp mätbara mål och följa upp vår utveckling.

VÅRA MÅL 2022

INDIKATORER 2022
Vi bidrar till ett inkluderande finansiellt ekosystem
 • Upprättandet av hållbara betalningsplaner
 • Stötta kunder att ta sig ur dålig skuld
 • Affärpartners-nöjdhet
 • % av kunder som bryter sin betalningsplan
 • % av kunder som betalat av sin skuld hos Hoist Finance
 • Antalet banker som rankar Hoist Finance som topp tre på marknaden
Vi skapar den bästa arbetsplatsen
 • Medarbetarnas hälsa och välbefinnande
 • Mångfaldskännedom

 • Jämställdhet i ledningspositioner

 • Hög poäng i employee net promorion score (eNPS)
 • % i medarbetarnas välbefinnade i GPTW
 • % av medarbetarna som ökat sin kännedom kring mångfald
 • % av kvinnlig representation i ledningspositioner
 • eNPS
Vi upprätthåller den högsta etiska standarden
 • Starka kundintegritetsprocesser
 • Robust ramverk för processer kring antikorruption och intressekonflikter
 • Antalet initierade granskningar
 • HOFI anti-korruptionsindex 

Vi bekämpar klimatförändringar

 • Minska indirekta och direkta CO2-utsläpp
 • Minska vår papperskonsumption genom minskat antal brevutskick
 • Totala CO2-utsläpp
 • Totala antalet skickade brev

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -