Logotype
Sök

Vi bekämpar klimatförändringar

Vårt åtagande

De flesta av Hoist Finance intressenter anser inte att bolagets klimatavtryck är det mest väsentliga icke-finansiella området för affärsverksamheten. Med bara åtta år kvar att realisera Agenda 2030 och med den brådskande karaktären i att nå Parisavtalets målsättning att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, så har vi trots detta ett starkt åtagande att minimera vårt miljöavtryck och minska våra klimatrelaterade risker, vilket även korrelerar med minskade kostnader och minskad affärsrisk.

Minimerade utsläpp, minskade kostnader och fokus på efterlevnad

Idag består Hoist Finance största direkta miljöavtryck av energiförbrukningen i våra kontor, våra affärsresor och de brev vi skickar ut till kunder. Under 2021 har vi ökat vårt fokus på kvaliteten av vår hållbarhetsdata. En ny digital lösning bidrar till att vi kan hantera och analysera våra utsläpp bättre än tidigare, vilket också tillåter för minskade kostnader. Bättre datakvalitet är dessutom avgörande för att kunna leva upp till nuvarande och framtida klimatrelaterade regulatoriska krav. Läs mer om Hoist Finance första rapportering enligt EU:s taxonomiförordning i Hållbarhetsrapporteringen.  

Klicka på utvalda mål i tabellen nedan för att läsa mer om våra aktiviteter under 2021. Läs mer om uppföljningen av våra indikatorer för 2021 i Hållbarhetsrapporteringen. Läs mer om våra mål för 2022 på Hållbarhetsrapportens startsida. Läs mer om våra SDG-målsättningar och andra mål samt FN Global Compact på hemsidan

Våra mål 2021SDGVåra indikatorer 2021UNGC PrinciperUrval av styrdokument
Minska indirekta och direkta CO2-utsläpp

  • Minska CO2-utsläppen med 30% jämfört med 2019.
  • Kontinuerlig minskning av energiförbrukningen i kombination med avsikt att konvertera till förnybar energi.

Princip 7, 8, 9Hållbarhetspolicy
Minska vår papperskonsumtionMigrera 10% av utskickade brev till digitala utskick.

Princip 7, 8, 9Hållbarhetspolicy
Mitigera verksamhetsrelaterade risker kopplade till klimatförändringenVidareutveckla vår kartläggning av klimatrelaterade risker kopplade till våra materiella tillgångar inom alla marknader.

Princip 7, 8, 9Hållbarhetspolicy

Exempel från verksamheten

Följande exempel  och berättelser från 2021 skildrar lokala aktiviteter relaterat till våra miljömässiga målsättningar.

Toms idé ledde till lägre kostnader och ökad hållbarhet

För att effektivisera hållbarhetsarbetet och leverera på våra målsättningar är vi beroende av medarbetare som engagerar sig i att minska våra utsläpp. Tom Eldering arbetar med dokumenthantering på vårt kontor i Duisburg i Tyskland där han hanterar alla filer och dokument i vårt arkiv. Regulatoriska krav innebär att vi har relativt omfattande arkiv. Tom skapade nyligen ett nytt förvaringskoncept för denna dokumentation. Hans idé var att upplösa systemet med ämnesmappar och istället införliva dem i ett modernt ”open shelving”-system, vilket sparade 500 gram plastfilm per mapp och ger oss en mer hållbar, effektiv och kostnadsbesparande lösning jämfört med det tidigare systemet. Toms initiativ är ett perfekt exempel på hur vi kan leverera på våra hållbarhetsmål i vardagen.

Solceller i Lecce

Under 2018 installerade Hoist Finance solceller på vårt kontor i Lecce i Italien, inom ramen för ett initiativ inriktat på att skapa en grön byggnad. Solcellerna sträcker sig över 15 kvadratmeter på kontorets tak och är ett fantastiskt sätt att minska både vårt klimatavtryck och våra kostnader. Mellan 2018 och 2021 genererade solcellerna 295 Mwh energi och sparade 119 ton CO2-utsläpp.

Pauls kontraktgranskning minimerar CO2-utsläpp

Paul Brady är kontorschef på vårt kontor i Manchester i England. Paul gör det lilla extra för att leverera på vår hållbarhetsstrategi och minska vår negativa miljöpåverkan. Bland annat granskar Paul årligen alla våra kontrakt med leverantörer för att öka det ekonomiska och miljömässiga värdet, och samtidigt förbättra tjänsteleveransen. Inom denna process är det viktigt att välja lokala leverantörer för att minska reseavstånden och de CO2-utsläpp det genererar.

Under 2021 granskade Paul hur vi hanterar vårt sekretessbelagda avfall och minskade insamlingsfrekvensen, vilket ledde till lägre kostnader och minskade transporterna med 75 procent. Eftersom färre personer arbetade på kontoret under covid-19, så justerade Paul även motsvarande processer för hygienproduktsleverantörer, städtjänster och dokumentförvaring. Dessutom uppmuntrade han leverantören som sköter hissunderhållet i våra byggnader, och som var baserad 70 kilometer från kontoret, att istället använda en lokal underleverantör, vilket minskade såväl resetid som CO2-utsläpp, samtidigt som det ökade tjänstevärdet.

Hoist ekohjältar förbättrar Wroclaw

I samband med Earth Day 2021 hjälpte våra medarbetare på kontoret i Wroclaw i Polen till att städa upp i stadens grönområden. Alla deltagare fick ett ”Hoist ekohjälte-paket” med handskar, sopsäckar och en skräpplockare, och städade i fyra timmar tillsammans med sina kollegor. Earth Day-städningen var ett bra sätt att öka medvetenheten och engagemanget kring våra miljömål. Under covid-19 var det också ett välkommet inslag för medarbetarna att umgås med sina kollegor och minska sina stressnivåer.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -