Logotype
Sök

Minskad affärsrisk från klimatförändringar

Hantering av klimatrisker

Sommaren 2021 förde med sig extremväder på många av våra marknader, som översvämningarna i Tyskland och Belgien och skogsbränderna i Grekland. Detta visar att klimatförändringarna redan påverkar vår affärsverksamhet och utgör en risk för våra kunder, våra medarbetare och våra lånesäkerheter. Vi refererar till TCFD:s (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) ramverk som riktlinje för att identifiera klimatrelaterade risker.

Klimatrisk för säkerställda tillgångar

Hoist Finance har utökat sin säkerställda portfölj från tre procent 2017 till 28 procent 2021. Vi är vana vid att genomföra omfattande due diligence för våra förvärvade lånetillgångar, vilket innefattar ingående utvärdering av säkerheter och oberoende fastighetsvärderingar. Värderingarna inkluderar omfattande data gällande klimatfrågor som översvämningar, landsänkningar och fracking.

Det är avgörande att vi har en fullständig förståelse av de faktorer, inklusive miljörisker, som driver värdet i våra portföljer för att kunna förvalta säkerställda tillgångar på ett effektivt sätt.

Genom ett pilotprojekt i Storbritannien kunde vi registrera denna information i en databas som vi nu fyller med data för våra franska och italienska säkerställda tillgångar. Vi arbetar med open-source data, exempelvis från franska Géorisques, i analysen av hur miljöfrågor kan påverka våra portföljer och nya investeringar. Våra säkerställda tillgångar har kodats geografiskt, vilket förbättrar analysen av våra säkerheter och gör att vi kan utvärdera nya risker mer dynamiskt. Integrationen av miljörisker med övrig data i våra portföljer gör att vi kan inkludera miljöriskutvärdering i våra investeringsprocesser och i vår internrapportering.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -