Logotype
Sök

Vi bidrar till ett inkluderande finansiellt ekosystem

Vårt åtagande

Väsentlighetsmatrisen visar att våra intressenter anser att kunddimensionen är viktigast för Hoist Finance. I praktiken innebär detta att vi behandlar våra kunder rättvist och med respekt, och att vi strävar efter att förstå deras individuella omständigheter och hotet att exkluderas från tillgång till prisvärda finansiella tjänster.

Att försäkra finansiell inkludering är en växande utmaning i hela Europa. Redan innan pandemin klassades en tredjedel av europeiska hushåll som ekonomiskt sårbara och oförmögna att hantera oväntade utgifter. När en person blir finansiellt exkluderad så har de ofta inte tillgång till finansiella tjänster som de har råd med vilket kan göra det svårt att bygga upp kreditvärdighet, öppna ett sparkonto, hantera oväntade förändringar eller till och med få ett arbete eller skaffa ett boende.

Hoist Finance bidrar till ett hälsosamt finansiellt ekosystem genom att hjälpa kunder att ta sig ur situationer med förfallna skulder genom skräddarsydda lösningar. I praktiken innebär detta att erbjuda kunder återbetalningsplaner de har råd med, bättre digitala lösningar, skapa rutiner för speciellt utsatta kunder, och utforma delade värdeskapande samarbeten som ger stöd åt våra kunder. Vår förmåga att hjälpa kunder att ta sig ur problematiska skuldsituationer är beroende av vår förmåga att skapa tillit. Detta kräver ödmjukhet och respekt för kundernas situation, som ofta är utmanande. I alla kundinteraktioner fokuserar vi därför på att möta våra kunder på deras villkor med ambitionen att uppnå tillmötesgående lösningar.

Klicka på utvalda mål i tabellen nedan för att läsa mer om våra aktiviteter under 2021. Läs mer om uppföljningen av våra indikatorer för 2021 i Hållbarhetsrapporteringen. Läs mer om våra mål för 2022 på Hållbarhetsrapportens startsida. Läs mer om våra SDG-målsättningar och andra mål samt FN Global Compact på hemsidan

Våra mål 2021SDGVåra indikatorer 2021UNGC PrinciperUrval av styrdokument
Affärspartners-nöjdhet80% av våra bankkunder rankar Hoist Finance som topp 3 i marknaden.Princip 1, 2, 10Uppförandekod, Hållbarhetspolicy
Framstående inom Kundnöjdhet Implementera kundnöjdhetsundersökning i tre olika stadier av kundresan i samtliga marknader.Princip 1, 2, 10Uppförandekod, Hållbarhetspolicy
Utveckling av digitala kanaler för förbättrad service
  • 30% inkassering via digitala kanaler.
  • 95% i digital kundnöjdhet.
Princip 1, 2, 9Uppförandekod
Ingå externa partnerskap med organisationer
som har nya innovativa ideér kring inansiell
inkludering
Etablera 1-2 nya partnerskap.Princip 1, 2, 10Hållbarhetspolicy

Exempel från verksamheten

Nedan följer exempel och berättelser kring aktiviteter vi genomfört under 2021 för att hjälpa våra kunder tillbaka till det finansiella ekosystemet. 

Berättelse: Maxime Pekkip

Maxime Pekkip är projektledare för engagemang och inkludering på Hoist Finance kontor i Lille i Frankrike. Under 2021 startade han två franska pilotprojekt med målet att lära sig mer om kundernas omständigheter, så att vi kan erbjuda dem bättre rådgivning och resurser som är specifikt anpassade efter deras behov. Detta är ett konkret steg i arbetet för vårt åtagande till finansiell inkludering.

Kan du beskriva projekten i korthet?

Budget QualCo-projektet fokuserar på att inhämta extra budgeteringsinformation för franska kunder varje månad. Det tillåter oss att bättre förhandla rättvisa avbetalningsplaner där varje individ har möjlighet att hålla sina åtaganden utan att kompromissa på sin livskvalitet.

Parcours 3-projektet utgår från våra kundprofiler. Vi upptäckte att coaching kan hjälpa överbelånade kunder att tillgodogöra sig rätt stöd. Utan rätt information fastnar de ofta i situationer där de inte känner till alla sina rättigheter till sociala förmåner och/eller inte har tillgång till effektiva finansiella tjänster. 

Hur bidrar projektet till Hoist Finance hållbarhetsstrategi?

Genom att analysera våra kunders inkomster och utgifter ökar vi vår förståelse av deras unika situation och behov. Dessutom har Parcours 3 visat oss att skräddarsydd coaching och personlig rådgivning förbättrar kundens finansiella situation och deras förmåga att ta tillbaka kontrollen över sina skulder.

Digitala exempel för förbättrad kundupplevelse

Personal Payment Plan

Under 2021 introducerade Hoist Finance betalningsplanen Personal Payment Plan för kunder som känner sig överväldigade och osäkra på hur de ska gå tillväga. Den skräddarsydda betalningsplanen använder data som utgångspunkt och föreslår en månadsbetalning som kunden har råd med, inklusive ett lämpligt belopp och lämplig längd på planen.

Tjänsten erbjuds idag i självbetjäningsportalen i Tyskland, och snart även i Polen. Kunderna kan däremot också välja betalningsplanen Customisable Payment Plan, där de själva kan sätta parametrarna i sin betalningsplan, eller välja att betala hela det utestående beloppet, vilket gör att kunden har kontroll över sin situation.

PayPal

PayPal är världens största digitala betalningssystem. PayPal hanterar allt från digitala överföringar, checkar och postanvisningar, och erbjuds nu i Hoist Finance självbetjäningsportal i Tyskland. Genom att inkludera PayPal i självbetjäningsportalen så får våra kunder tillgång till en ny smidig möjlighet att betala av sina lån. Att PayPal är världens största digitala betalningssystem skapar engagemang och ökar tilliten.

Petra stöttar Team U för att skapa värde tillsammans med Hoist Finance

TEAM U är ett socialt företag baserat i Tyskland som stöder små- och medelstora företag och individer med ekonomiska svårigheter genom att erbjuda förebyggande omsorg, krisstöd och hjälp med återhämtning. Hoist Finance ingick ett partnerskap med TEAM U under 2020 med målsättningen att dela vår expertis inom små- och medelstora företag-segmentet, samtidigt som vi fördjupade vår förståelse av målgruppen som TEAM U arbetar med. Under 2021 har vi hänvisat kunder i behov av ytterligare stöd till TEAM U där de får tillgång till coaching, och TEAM U har hjälpt Hoist Finance kunder att hitta hållbara lösningar och upprätta en betalningsplan med oss. I gengäld har Hoist Finance stöttat TEAM U i skapandet av en digital plattform för att nå nationell räckvidd. Vi bidrog också till att TEAM U kunde rekrytera deras volontär Petra. 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -