Logotype
Sök

Externa samarbeten

Värdeskapande samarbeten

För att skapa större värde inom finansiell inkludering samarbetar vi med relevanta intressenter på våra marknader. Hoist Finance anser att värdeskapande samarbeten kan skapa ömsesidiga fördelar – fördelar för våra kunder, våra partners och affärsverksamheten, och därmed även samhället i stort. Vi skapar ömsesidigt värde genom att dela målsättningar, samt att definiera gemensamma indikatorer och gemensam resultatuppföljning. Läs mer om två av våra samarbeten nedan.

TEAM U & AppJobs

TEAM U är ett socialt företag baserat i Tyskland som stöder små- och medelstora företag och individer med ekonomiska svårigheter genom att erbjuda förebyggande omsorg, krisstöd och hjälp med återhämtning. Hoist Finance ingick ett partnerskap med TEAM U under 2020 med målsättningen att dela vår expertis inom små- och medelstora företag-segmentet, samtidigt som vi fördjupade vår förståelse av målgruppen som TEAM U arbetar med. Under 2021 har vi hänvisat kunder i behov av ytterligare stöd till TEAM U där de får tillgång till coaching, och TEAM U har hjälpt Hoist Finance kunder att hitta hållbara lösningar och upprätta en betalningsplan med oss. I gengäld har Hoist Finance stöttat TEAM U i skapandet av en digital plattform för att nå nationell räckvidd. Vi bidrog också till att TEAM U kunde rekrytera deras volontär Petra. 

Attila och Petra från Team U.

Hoist Finance samarbetar också med AppJobs i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Italien. AppJobs är en digital plattform som kopplar ihop arbetssökande med arbetstillfällen inom gig-ekonomin. Samarbetet gör att Hoist Finance lättare kan stödja kunder med ekonomiska svårigheter att få jobb, samtidigt som AppJobs utökar sin kundbas.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -