Logotype
Sök

Vi skapar den bästa arbetsplatsen

Vårt åtagande

Väsentlighetsmatrisen visar att våra intressenter anser att flera aspekter som rör våra medarbetare är viktiga för Hoist Finance. Som del av vår hållbara affärsverksamhet försäkrar vi att vi rekryterar och behåller vi de bästa medarbetarna, med rätt passion och driv för att vi ska kunna leverera på vår mission och våra målsättningar. För att skapa en fantastisk arbetsplats fokuserar vi på medarbetarnas hälsa, välmående, mångfald och jämställdhet för att medarbetarna ska känna sig stärkta, understödda och stolta över att arbeta på Hoist Finance. Läs mer om våra medarbetare i avsnittet Våra medarbetare.

Klicka på utvalda mål i tabellen nedan för att läsa mer om våra aktiviteter under 2021. Läs mer om uppföljningen av våra indikatorer för 2021 i Hållbarhetsrapporteringen. Läs mer om våra mål för 2022 på Hållbarhetsrapportens startsida. Läs mer om våra SDG-målsättningar och andra mål samt FN Global Compact på hemsidan

Våra mål 2021SDGVåra indikatorer 2021UNGC PrinciperUrval av styrdokument
Medarbetarnas hälsa och välmående
  • 85% i medarbetarnas välbefinnande i den årliga GPTW-undersökningarn.
  • 77% i TRUST index i GPTW.
Princip 1, 2, 3, 4, 5, 6

Uppförandekod, Hållbarhetspolicy, Visselblåsarpolicy

Mångfald och lika möjligheter Minimum 90% i jämställdhetskategorin i GPTW.Princip 1, 2, 3, 4, 5, 6

Uppförandekod, Hållbarhetspolicy, Mångfaldspolicy, Visselblåsarpolicy

Jämställdhet Utveckling av gemensam rapporteringsstandard under 2021. Princip 1, 2, 3, 4, 5, 6Uppförandekod, Hållbarhetspolicy, Mångfaldspolicy, Visselblåsarpolicy

Exempel från verksamheten

Nedan följer berättelser kring aktiviteter vi genomfört under 2021 för att stärka vårt arbete kring välmående, mångfald och jämställdhet för våra medarbetare. 

Stöd för att skydda våra kollegor från konsekvenserna av rasism

Ingen ska behöva utsättas för rasistiska glåpord av någon inom eller utanför bolaget. Vi vill erbjuda stöd till medarbetare som utsatts för rasistiska glåpord från kunder eller andra intressenter, samt hjälpa våra kollegor att stödja de som utsatts för rasism. Vi höll därför en konferens på vårt kontor i Bucharest i Rumänien, där vi tydliggjorde vilka legala rättigheter som våra medarbetare har och vilka verktyg som bolaget erbjuder för att skydda dem.

Under konferensen förklarade vi vad som definieras som en rasistisk kommentar eller ett rasistiskt glåpord enligt lag, och vem man bör kontakta om detta händer. Vi informerade även om vår visselblåsartjänst och när man kan använda den. Vi påminde också våra kollegor om vilka rättigheter de har utanför bolaget, och att informationen också är applicerbar på andra former av diskriminering som sexism, homofobi, transfobi etc.

Hitta mer exempel kring våra medarbetare i Våra medarbetare.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -