Logotype
Sök

Vi upprätthåller den högsta etiska standarden

Vårt åtagande

Mänskliga rättigheter och en stark affärsetik är avgörande faktorer för vår affärsverksamhet. Vår etiska standard gäller för alla Hoist Finance intressenter. I det här avsnittet finns information om våra processer för frågor gällande mänskliga rättigheter och affärsetik. Hitta information om vår lednings- och styrmodell för ESG-frågor här. Läs mer om vår bolagsstyrningsmodell i Bolagsstyrningsrapporten.

Klicka på utvalda mål i tabellen nedan för att läsa mer om våra aktiviteter under 2021. Läs mer om uppföljningen av våra indikatorer för 2021 i Hållbarhetsrapporteringen. Läs mer om våra mål för 2022 på Hållbarhetsrapportens startsida. Läs mer om våra SDG-målsättningar och andra mål samt FN Global Compact på hemsidan

Våra mål 2021SDGVåra indikatorer 2021UNGC PrinciperUrval av styrdokument
Starka kundintegritetsprocesser100% av medarbetarna utbildade i dataskydd och hur man hanterar personlig data (98% 2020; 86% 2019).Princip 1, 2 ,10

Hållbarhetspolicy, Riktlinjner för lagring av personuppgifter och Riktlinjer för personuppgiftsintrång

Robust ramverk för processer kring antikorruption
  • Skapa ett HOFI anti-corruption index.
  • 100% av medarbetarna har genomgår anti-korruptionutbildning ( 98% 2020).
  • 100% av medarbetarna genomgår AML-utbildning (97% 2020).
Princip 1, 2 ,10

Hållbarhetspolicy, Policy för intressekonflikter

Hållbara och lokala inköpsprocesser100% av nya leverantörer, över en viss storlek, ska granskas enligt hållbara inköpsrutiner.Princip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Hållbarhetspolicy, Riktlinjer för upphandling, Uppförandekod för leverantörer

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -