Logotype
Sök

Robust ramverk för antikorruption

Anti-korruption och intressekonflikter

Hoist Finance spelar en viktig roll i arbetet med att förebygga, följa upp, hantera och åtgärda korruption och intressekonflikter. Vi har ett omfattande ramverk för anti-korruption som innefattar riktlinjer för ansvarsfull och etisk affärsverksamhet. För att förebygga korruption och intressekonflikter utför vi regelbundet riskanalyser gällande korruptionsrisk och alla medarbetare utbildas löpande i interna anti-korruptionsregler och hur dessa tillämpas. Åtgärder för hur vi hanterar intressekonflikter varierar beroende på riskens karaktär.

Penningtvätt 

Hoist Finance är dedikerade till att identifiera och hantera riskerna för penningtvätt, terroristfinansiering och sanktioner, och arbetar med att stärka koncernens skydd mot penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionsrisker. Det förebyggande arbetet är under utveckling för att anpassas till föränderligheten i lagstiftning, terroristrisker och kriminella beteendemönster. Våra förebyggande åtgärder inkluderar kontinuerliga processer kring kundkännedom och transaktionsövervakning. I delar av verksamheten som medför ökad riskexponering finns utökade processer på plats för att säkerställa att potentiellt misstänkta aktiviteter rapporteras till relevanta myndigheter. Därutöver screenas alla kunder dagligen mot gällande sanktionslistor, och alla anställda får utbildning i bekämpning av penningtvätt årligen.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -