Logotype
Sök

Milstolpar 2021 

Ändrat strategiskt fokus
Efter att ha analyserat faktorerna bakom de senaste årens otillfredsställande resultat har vi inriktat vårt strategiska fokus mot kärnverksamheten – säkerställda och icke-säkerställda förfallna lån från konsumenter och mindre och medelstora företag, som vi förvärvat från våra partnerbanker. 
Värdepapper-iseringsprogram
Vi undertecknade ett avtal gällande värdepapperisering med Magnetar Capital, en alternativ fondförvaltare. Det blir en del av vår finansieringsmodell och minskar effekterna av det strängare regulatoriska klimatet inklusive ökade riskvikter och NPL Prudential Backstop-regeln, som innebär en säkerhetsspärr för nödlidande krediter samtidigt som det stärker våra förvärvsmöjligheter.
Uppnådde 28 procent digital inkassering
Vid slutet av 2021 hanterar och betalar nära en av tre kunder sina skulder genom självbetjäning i olika kanaler.
Transformations-program

Ett transformationsprogram med fokus på att förbättra lönsamheten och avkastningen presenterades efter sommaren. Programmet innefattar:

Förnyad investeringsstrategi – tillväxt genom att fokusera på låneportföljer med attraktiv riskjusterad avkastning på marknader vi har erfarenhet av och från vilka vi har tillgång till tillförlitlig data och statistik.

Ökad inkasseringseffektivitet – förbättra inkasseringsnivåerna genom exempelvis datadrivna analysverktyg och digitala lösningar.

Kostnadsreducering – effektiviseringar som sänker de absoluta fasta kostnaderna.

Portföljförvärv
Aktiviteten på marknaden för förvärv av NPL-portföljer förbättrades jämfört med 2020, som var starkt påverkat av covid-19. Inklusive den grekiska portföljen som vi signerade i slutet av året genomförde vi portföljförvärv på totalt 4,7 miljarder SEK.
Expansion av det digitala erbjudandet
Våra kunder i Belgien, Nederländerna och Storbritannien kan nu hantera sin skuld online i vår självbetjänandeportal. Kunder i Tyskland och Frankrike har dessutom tillgänglighet till kundtjänst dygnet runt tack vare vår chatbot.
Idag representerar digitala plånböcker 25 procent av online-betalningar överlag, och vi har därför utökat våra digitala betalningslösningar till att innefatta Blik, Paypal, Apple Pay och Google Pay.
Nytt ledarskap och styrning
Nyval av flertalet styrelseledamöter på årsstämman i april. Sedan dess har vi tillsatt en ny VD, CFO, CIO och COO och infört flera andra organisatoriska förändringar i ledningsgruppen med målet att förenkla den organisatoriska strukturen.
”Great Place to Work”-certifiering på åtta marknader
I år uppnådde vi ”Great Place to Work”-certifiering i åtta länder. Certifieringen baseras på medarbetarnas utvärdering av arbetsplatsen och visar höga värden för tillit, stolthet och engagemang. En viktig anledning till dessa framgångar är det stöd vi erbjuder där vi fokuserat på medarbetarnas välmående och psykiska hälsa under covid-19-pandemin. Interna undersökningar visar att vår hantering av pandemin ökade medarbetarnas lojalitet, produktivitet och engagemang.
Bankinlåning i Storbritannien
Under 2021 började vi erbjuda inlåningstjänster även till kunder i Storbritannien, utöver Sverige och Tyskland. Finansiering via bankinlåning på de marknader där vi har stora portföljer minskar vår valutarisk.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -