Logotype
Sök

Vår affär

Hoist Finance är en ledande partner till internationella banker och finansiella institut inom skuldhantering, som bedriver verksamhet inom förvärv och förvaltning av fordringar i tretton länder i Europa. Kärnverksamheten har sedan starten utgjorts av förvärv av icke-säkerställda förfallna lån (NPLs) som härstammar från stora internationella banker eller andra finansiella institut med vilka Hoist Finance har stabila och långsiktiga relationer. När Hoist Finance har förvärvat en portfölj med förfallna fordringar inkasseras dessa, främst genom överenskommelser om hållbara betalningsplaner. Hoist Finance hanterar till övervägande del själv inkasseringen av de förvärvade portföljerna. I vissa fall kompletteras de med noga utvalda externa inkasseringspartners.

Koncernen erbjuder också en digital traditionell sparplattform i Sverige, Tyskland och Storbritannien.  Detta ger oss tillgång till kostnadseffektiv, flexibel och tillförlitlig finansiering som koncernen till övervägande del använder för att finansiera förvärv av förfallna fordringar.

Hoist Finance förvärvar endast icke-säkerställda förfallna lån från välkända banker och finansiella institut med en sund kreditpolicy. Det är viktigt att bankernas kunder blir väl omhändertagna och kundrelationen måste hanteras med omsorg efter att en portfölj förts över till Hoist Finance. Med strikta rutiner och processer reglerade av finansinspektionen, säkerställer vi att alla kunder behandlas rättvist och etiskt korrekt i enlighet med den säljande bankens kriterier.

Viktiga komponenter i vårt erbjudande är:  

  • Över 25 års erfarenhet av skuldsaneringslösningar.
  • Goda insikter i den reglerade bankmiljön. 
  • Flexibla och skräddarsydda tjänster på större europeiska marknader. 
  • Vi hanterar kundrelationer själva, vilket garanterar hög förståelse för våra kunders situation såväl som god kontroll på verksamhet, riskhantering och regelefterlevnad.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -