Logotype
Sök

Vår aktie

Hoist Finance har varit noterat på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista sedan 25 mars 2015.  Hoist Finance börsvärde uppgick till MSEK 2 608 baserat på sista betalkurs som var SEK 29,20 per aktie den 30 december 2021. 

Omsättning

Under 2021 omsattes totalt 109 (192) miljoner aktier i Hoist Finance på samtliga marknadsplatser, med en genomsnittlig daglig handelsvolym på 431 439 (762 275) aktier. Handeln på Nasdaq Stockholm stod för 57,4 procent av den totala omsättningen i Hoist Finance-aktien.

Hoist Finance aktiekurs sjönk med 19,9 procent under 2021, samtidigt som OMX Stockholm PI index steg med 35,0 procent totalt. Högsta betalkurs under året var SEK 44,40 och noterades 8 mars 2021, och lägsta kurs var SEK 26,80 som noterades 20 december 2021.

Aktiekapital

Det totala antalet aktier är 89 303 000.  Varje aktie har ett nominellt värde på SEK 0,33 och det totala aktiekapitalet uppgick till SEK 29,767,667.  Hoist Finance aktiekapital utgörs av ett aktieslag.  Alla aktier berättigar till samma antal röster och samma rätt till utdelning. Det finns inget i Hoist Finance bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier eller begränsningar av antalet röster aktieägare kan avlägga på ett aktieägarmöte. Hoist Finance innehar inga egna aktier, och har inte emitterat aktier under 2021. Hoist Finance är inte medvetet om något avtal mellan aktieägare som kan innebära en inskränkning av rätten att överlåta aktier i bolaget.

Ägarstruktur

Antalet aktieägare var 6 035 (6 877) vid utgången av 2021. Cirka 14,7% (15,1) av aktierna var registrerade på utländska konton.  De femton största individuella aktieägarna representerade 65,9% (65,2) av aktiekapitalet.

Utdelning

Hoist Finance utdelning ska långsiktigt motsvara 25-30 procent av det årliga nettoresultatet. Utdelningen bestäms årligen med hänsyn till bolagets kapitalmålsättning och utsikterna för lönsam tillväxt. Eftersom nettoresultatet är negativt för 2021, rekommenderar styrelsen att årsstämman beslutar att inte utbetala någon utdelning för 2021.

Kreditbetyg 

Hoist Finance långfristiga kreditbetyg för icke-säkerställd upplåning är Baa3 med stabila utsikter.  Det kortfristiga kreditbetyget ligger på P­3. Kreditbetyget utfärdades av Moody’s Investor Service och bekräftades i oktober 2021.


Hoist Finance aktiedata 2021

Ticker  HOFI
ISIN-kod SE0006887063
Total omsättning, SEK 6 470 414 280
Total omsättning, antal aktier 185 742 254
Genomsnittlig daglig omsättning, SEK 25 574 760
Genomsnittlig daglig omsättning, antal aktier 746 541
Genomsnittlig daglig omsättninghastighet, % 0.84
Andel omsättning beräknat på antal aktier på Nasdaq, % 57.38
Lägsta pris, SEK 26.80
Högsta pris, SEK 44.40

1) Källa: Modular Finance AB. 

Ägarstruktur, 31 december 2021

Storlek Antal aktier  Kapital, %  Röster, %  Antal aktieägare  Marknadsvärde, KSEK 
1–500       560 087    0.63    0.63  3 448   16 355 
501–1,000       700 562    0.78    0.78  842   20 456 
1,001–5,000       2 815 062    3.15    3.15     1 090     82 200 
5,001–10,000  2 119 568    2.37    2.37     273     61 891 
10,001–15,000  1 038 869    1.16    1.16     81     30 335 
15,001–20,000    1 289 305    1.44    1.44       70     37 648 
20,001 80 779 547  83.6   83.6       231     2 358 763 
Totalt  89 303 000  100.0  100.0  6 035 100.0 

Source: Modular Finance AB

Största aktieägare, 31 december 2021

  Andel av aktier och röster % 
Per Arwidsson inklusive närståended innehav 15.7%
Erik Selin 14.0%
Avanza Pension 8.2%
Swedbank Robur Fonder 6.7%
C WorldWide Asset Management 4.7%
BlackRock4.2%
Per Josefsson privat och genom bolag 2.8%
Dimensional Fund Advisors 2.7%
RAM Rational Asset Management 1.6%
Holberg Funds1.5%
Arbona AB (publ)1.3%
Nordnet Pensions Insurance1.2%
Handelsbanken Fonder0.7%
The Kamprad family's foundation0.7%
Nordea Liv & Pension0.6%
Totalt 15 största aktieägarna  65.9% 
Övriga aktieägare  34.1% 
Totalt100.0%

Källa: Modular Finance AB 

Hoist Finance, 25 mars 2015 - 30 december 2021

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -