Logotype
Sök

Vår marknad

Osäkerhet är det som är säkert på dagens globala kreditmarknad

Den globala kreditmarknaden har påverkats av covid-19-pandemin sedan start. Statligt stöd och anståndsprogram har stöttat de globala kreditmarknaderna under en tuff period för såväl långivare som låntagare. Omfattningen av det stöd som erbjudits har varierat från land till land, vilket lett till att bankerna befinner sig i olika stadier av återhämtningsprocessen.

Trots pandemins negativa ekonomiska påverkan så har bankerna inom EU kunnat upprätthålla både en generell stabilitet och kontrollen av tillväxten av exponeringen mot förfallna lån. Detta beror delvis på de omfattande stödåtgärder som införts från statliga myndigheter, som uppskov och statliga garantier. Faktum är att mer än 900 miljarder EUR i europeiska lån har erhållit anstånd genom europeiska bankmyndigheten (EBA). Därför kommer påverkan av covid-19-krisen delvis att senareläggas inom NPL-sektorn. Helhetseffekten av detta och försämringen av kvaliteten på tillgångarna i bankernas balansräkningar förväntas bli synliga under 2022. Effekten av krisen förväntas vara asymmetrisk i olika länder beroende på variationer i myndigheternas insatser.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -