Logotype
Sök

Våra partners 

Hoist Finance erbjuder banker och finansiella institutioner lösningar för kredithantering. Solid erfarenhet, kunskap om den regulatoriska miljön och närvaro på tretton europeiska marknader gör att vi kan erbjuda banker och finansiella institutioner omfattande stöd med skuldsaneringslösningar. Vi har ett komplett kredithanteringserbjudande som stöttar våra kunder genom kreditriskcykelns olika stadier. Strikta rutiner och processer gör att alla kunder behandlas rättvist samtidigt som vi uppfyller den säljande bankens krav på regelefterlevnad.

För att säkerställa att vi kan stödja banker och finansiella institutioner i olika stadier av kreditriskcykeln har vi expanderat till säkerställda tillgångsslag. Detta gör oss mer konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer som erbjuder integrerade kredithanteringsplattformar på olika nationella marknader. Vi fortsätter att fokusera på våra befintliga, prioriterade marknader, och expanderar de plattformar vi redan etablerat. Strikta rutiner och processer som regleras av Finansinspektionen gör att alla kunder behandlas rättvist samtidigt som vi uppfyller den säljande bankens krav på regelefterlevnad.

Portföljer

Hoist Finance huvudsakliga investeringar har gjorts och görs fortfarande inom icke-säkerställda förfallna fordringar. Förfallna lån (NPL) är lån som troligtvis kommer att leda till kreditförluster, inklusive individuellt värderade kreditförsämrade fordringar, portföljfordringar som förfallit till betalning sedan mer än 60 dagar samt omstrukturerade portföljfordringar. Hoist Finance förvärvar primärt lån som är kreditförsämrade vid redovisningstillfället. De flesta portföljer som Hoist Finance förvärvat historiskt har innehållit tertiära fordringar som varit förfallna i mellan två till fem år. På senare år har vi förvärvat nyare fordringar allt eftersom lånemarknaden utvecklats.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -