Logotype
Sök

Tillgångar

Förfallna lån (NPL) är lån som troligtvis kommer att leda till kreditförluster, inklusive individuellt värderade kreditförsämrade fordringar, portföljfordringar som förfallit till betalning sedan mer än 60 dagar samt omstrukturerade portföljfordringar. Hoist Finance förvärvar primärt lån som är kreditförsämrade vid redovisningstillfället.

Vår portfölj består av tre huvudsakliga tillgångsslag, med fokus på konsumenter och små- och medelstora företag:

  • Icke-säkerställda förfallna fordringar: ett icke-säkerställt lån är ett lån som utgivits enbart med stöd av låntagarens kreditvärdighet och en eventuell borgensman, snarare än någon typ av säkerhet.
  • Säkerställda förfallna fordringar: Ett lån där låntagaren ställt tillgångar som säkerhet för lånet, vanligtvis bolån vilket innebär att det klassificeras som ett säkerställt lån med betalningsskyldighet till långivaren.
  • Icke-kreditförsämrade fordringar: Lån som förfallit till betalning sedan mindre än 90 dagar.

Bokfört värde, NPL-portföljer

SEK miljarder

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2021 -
- Årsredovisning 2021 -