Logotype
Sök

Milstolpar 2020  

Hoist Finance gjorde flera framsteg under 2020. Bland annat genom en förbättrad kundservice, effektivare verksamhet och minskade kostnader. Vår verksamhet blev både mer hållbar och vi fick fler nöjda medarbetare. Samtidigt ökade vi vårt sociala engagemang genom nya samarbeten som gör det lättare för människor att hitta nya jobb och undvika konkurser. Och mycket mer.

Lansering av Rules Engine

Under 2020 har vi lanserat en gemensam datadriven och automatiserad Rules Engine som dagligen avgör optimala åtgärder för våra kunder. Den väljer vilka kunder vi vill kontakta, i vilken kanal och med vilket budskap. Den avgör också vilka kunder vi ska lyfta in i olika processer som exempelvis rättsliga påföljder och inkasso. Regelverket använder framför allt data för beslutsfattande och gör det möjligt att genomföra parallella tester som optimerar våra indrivningsresultat.

Tyskland var först ut med det nya systemet under andra halvåret 2020 och rapporterade tidigt positiva resultat i en konstruktiv process. Storbritannien introducerade systemet i januari 2021 med såväl konstruktiva som rättsliga strategier. Frankrike kommer att införa det tekniska regelverket under första kvartalet 2021, och BeNe, Spanien och Polen planerar lansering under 2021.

 

TRUST index på 77 % i GPTW index

Efter att vi implementerat One Hoist Finance-strategin med fokus på ledarskap och kommunikation har vi gått från 61% 2018 till 68% 2019, och nu senast 77% 2020.

Enligt GPTW mäter Trust Index engagemang genom att utvärdera åsikter, attityder och uppfattningar. Indexet analyserar även tilliten mellan ledning och medarbetare, samt utvärderar yrkesstoltheten och gemenskapen bland kollegor.

 

Våra medarbetares psykiska välmående

Pandemin har varit tuff för många av våra medarbetare som en stor del av året har arbetat hemifrån på grund av lokala nedstängningar. Hoist Finance har lanserat ett antal aktiviteter under året för att främja medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. Några exempel är gratis träningspass på nätet och en intern tävling i samarbete med Challengize. Dessutom har vi öppnat upp för gratis coachning för bättre psykisk hälsa på alla marknader. I Storbritannien har våra chefer utbildats i coachning för psykisk hälsa och de har startat den interna plattformen "Hoist Hope".

Workshop om icke-säkerställda förfallna lån med EU intressenter

Hoist Finance höll ett webbinarie med branschintressenter. Temat var frågan om ökande volymer icke-säkerställda fordringar hos europeiska banker som ett resultat av covid-19-pandemin. Syftet med diskussionen var att presentera hur den privata sektorn kan stödja frågan och i slutändan bidra till att upprätthålla en stabil ekonomi. Deltagare innefattade medlemmar i EU-kommissionen och EU-parlamentet, kundbanker som Deutsche Bank och Banco Santander samt branschkollegor och branschorganisationer.

Partnerskap med AppJobs

Genom partnerskapet med AppJobs, en av världens största plattformar för gigekonomin, kan vi hjälpa våra kunder att hitta nya arbetstillfällen. Genom AppJobs kan våra kunder hitta olika gigjobb och tillfällig korta uppdrag av olika slag som hjälper dem tillbaka på fötterna snabbare. AppJobs lanserades på tre marknader 2020: Storbritannien, Frankrike och Spanien.

  

Klimatrisk

Under 2020 har Hoist utvecklat en ny databasstruktur för att samla information om våra säkerställda portföljer. Strukturen baseras på ett ramverk utformat av EBA. Databasen ger oss tillgång till information som gör att vi kan utvärdera prestanda och efterleva regulatoriska krav på rapportering, samt gör det möjligt att utvärdera kvaliteten på våra säkerheter. Nya automatiserade värderingsverktyg har skapats och informationen om säkerheterna sammanställs i en rapport om miljörisker som analyserar tillgångarnas risk att drabbas av bland annat översvämningar, landsänkningar och andra klimatrelaterade konsekvenser.

Partnerskap med ONSbank

Partnerskapet med nederländska ONSbank utökades i början av 2020. Hoist Finance höll åtta utbildningar i fyra stora kommuner och stödde ONSbank i utformningen av deras strategi för 2021. Vi öppnade också upp vårt omfattande nätverk av indrivare i Nederländerna för ONSbank, vilket resulterade i flera samarbeten som underlättat betalningsandrum och upprättandet av betalningsavtal som kunden har råd med.

Partnerskap mellan TEAM U och Hoist Finance

Hoist Finance lanserade ett partnerskap med TEAM U som är Tysklands största oberoende organisation och hjälper entreprenörer att undvika konkurs. Hoist Finance stöttade TEAM U att bygga en digital plattform för att skala upp deras verksamhet.

Riktlinjer avseende covid-19

Under pandemin har vi tagit fram koncerngemensamma riktlinjer gällande hur vi ska stödja kunder som påverkats av covid-19. Det centrala är att vi gett våra kundansvariga mandat att justera kundens betalningsplan så att de vid behov har möjlighet att betala mindre eller slutar betala helt under en kortare period.

One Hoist Finance kundnöjdhet

Under 2020 etablerade vi ett gemensamt ramverk för att mäta kundnöjdhet. Detta kommer att testas, analyseras och tillämpas på samtliga marknader under 2021.

 

Nya kundtjänster i Storbritannien

Hoist Finance UK har lanserat en ny serie digitala tjänster som stödjer kunder med ekonomisk stabilitet och planering. Med hjälp av öppna banklösningar kan kunderna få en mer korrekt och uppdaterad översikt av sin ekonomi. Tjänsten innefattar ett budgeteringsverktyg och en app för statligt försörjningsstöd.

. 

Viktiga framsteg inom miljö

Under 2020 uppnådde vi en viktig miljömässig milstolpe i och med att alla Hoist Finances kontor numera är plastfria och erbjuder goda återvinningsmöjligheter.

Kundenkät

I år genomförde vi en enkät bland våra kunder (banker och finansiella institutioner) för att undersöka vad de värderar och prioriterar när de säljer fordringsportföljer. 80 procent av de kunder som svarade på enkäten klassade Hoist Finance som ”mycket kompetent”, en ”pålitig partner” och ”topp 3” på marknaden.

Framgångsrik emission av senior obligation

Hoist har framgångsrikt förlängt sin löptidsprofil genom att emittera en obligation om EUR 200 miljoner med en 4-årig fastförräntad senior icke säkerställd obligation om 3,375%.

Utfärdat AT1 kapital

Utfärdat primärkapitaltillskott (AT1 kapital) för att ytterligare optimera kapitalstrukturen. Transaktionen var mycket framgångsrik och efterfrågan var betydligt större än det emitterade beloppet.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2020 -
- Årsredovisning 2020 -