Logotype
Sök

Tillgångsklasser

Definition av tillgångsklasser 

Förfallna fordringar: Lån som troligtvis kommer att leda till kreditförluster, inklusive individuellt värderade kreditförsämrade fordringar, portföljfordringar som förfallit till betalning sedan mer än 60 dagar samt omstrukturerade portföljfordringar. Hoist Finance förvärvar primärt lån som är kreditförsämrade vid redovisningstillfället.

Icke-kreditförsämrade fordringar: Lån som förfallit till betalning sedan mindre än 90 dagar.

Säkerställda förfallna fordringar: Lån där låntagaren avsatt tillgångar som säkerhet för lånet, vilket innebär att det klassificeras som ett säkerställt lån med betalningsskyldighet till långivaren.

Icke-säkerställda förfallna fordringar: Lån som utbetalas enbart baserade på grundval av låntagarens kreditvärdighet, och inte innefattar ställda säkerheter.

Konsumentlån: Lån som utbetalas för att finansiera specifika typer av utgifter.

SME-lån: Företagslån som endast utbetalas till små- och medelstora företag.

Hoist Finance huvudsakliga investeringar fokuserar på förfallna fordringar. Vår strategi innebär dock att vi utökar förvärvskapaciteten på befintliga marknader, vilket förbättrar vår förmåga som skuldhanteringspartner för banker och finansiella institutioner och expanderar våra innehav på ett hållbart och diversifierat sätt.

Hoist Finance kärnkompetens har historiskt varit förvärv och insamlingstjänster för förfallna konsumentfordringar, och utvecklingen mot att öka vår kapacitet för förvärv av nyare tillgångsslag som SMEs, säkerställda och icke-kreditförsämrade fordringar är väl genomtänkt.

2019 innebar att vi fortsatte expansionen inom nya tillgångsslag, med fokus på säkerställda förfallna fordringar. Dessa motsvarade 35 procent av våra totala förvärv under året.

Denna typ av investeringar har dessutom en lägre riskvikt än icke-säkerställda konsumentportföljer, vilket utgör ytterligare en motåtgärd mot regulatoriska förändringar. Även om portföljer med icke-säkerställda förfallna fordringar kommer att utgöra vår kärnverksamhet fortsättningsvis, så har vi nu en betydligt bättre utgångspunkt för att fortsätta vår tillväxtstrategi.

Nya tillgångsklasser 

Profil Icke-säkerställda SME SäkerställdaIcke-kreditförsämrade* 
Genomsnittlig portföljstorlek (€) 300m - 500m 40m - 70m 20m - 70m 
Förvärvspris per lånefordran (% av GBV) 1% - 5,5% 30% - 50% 75% - 95% 
Genomsnittlig lånefordran (€) 10k - 2m 100k - 7m 50k - 200k 
Genomsnittligt antal fordringar per portfölj  2k - 5k 200 - 400 500 - 2k 

Ålder vid förvärv (år sedan förfallodatum / ursprung) 

2 - 8 år0 - 4 år7 - 14 år
(sedan ursprung)  
Genomsnittlig återstående inkasseringsstid 65 - 73 månader

30 - 45 månader
(beroende på

rättslig status)

10 - 15 år 

 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -