Logotype
Sök

Transaktionscase: Förvärv av förfallna fordringar i Polen 

I april 2019 genomförde Hoist Finance ett förvärv av en portfölj med icke-säkerställda förfallna fordringar från det polska skuldförvaltnings- och inkasseringsbolaget GetBack för en köpeskilling på cirka PLN 400 miljoner (SEK 888 miljoner). GetBacks tillgångar erbjöds till försäljning efter att bolaget hamnat på obestånd som ett resultat av finansieringsproblem och uteblivna betalningar på obligationslån. Detta var en mycket betydelsefull transaktion som krävde ett starkt koncernövergripande samarbete mellan de olika delarna av verksamheten och som genomfördes under mycket utmanande omständigheter.

Avyttringsprocessen påbörjades i september 2018 och Hoist Finance utsågs i december 2018 som önskad budgivare, strax innan de förändrade riskvikterna trädde i kraft. De regulatoriska förändringarna och den påföljande minskningen i tillgängligt kapital innebar att vi tvingades minska omfattningen på förvärvet från den ursprungliga högre nivån. Vi behöll vår position som önskad budgivare trots motgångarna, och avslutade framgångsrikt förvärvet av den minskade volymen förfallna fordringar.

Förvärvet ökade vår marknadsandel och Hoist Finance har gått från nummer tre till nummer två på den polska marknaden. Detta är i linje med vår strategi mot ökad verksamhetsmässig effektivitet och tillväxt på prioriterade marknader. Hoist Finance var också marknadsledande inom nyinvesteringar i Polen under 2019.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -