Logotype
Sök

Bankplattform 

Hoist Finance har en väl diversifierad och kostnadseffektiv finansiering. Koncernens finansiering utgörs av inlåning från allmänheten samt emissioner av obligationslån och penningmarknadsinstrument.  

Per den 31 december 2019 uppgick Hoist Finance inlåning från allmänheten till SEK 21,4 miljarder (17,1), varav SEK 12,2 miljarder (11,3) avser inlåning i Sverige och SEK 9,2 miljarder (5,8) avser euroinlåning i Tyskland. Total kort- och långfristig kapitalmarknadsfinansiering uppgick till EUR 610 miljoner vid årsskiftet, varav EUR 30 miljoner är hänförligt till penningmarknadsinstrument.  

Inlåning 

Hoist Finance erbjuder kunder sparkonton med fast och rörlig ränta till konkurrenskraftiga villkor, i Sverige under varumärket ”HoistSpar” och i Tyskland under namnet ”Hoist Finance”. Sparkonton erbjuds till privatpersoner och företag (i Sverige), där kunderna kan spara upp till SEK 950 000 (i Tyskland upp till EUR 100 000).  

Under året har Hoist Finance fokuserat på att öka andelen sparkonton med 12 månaders löptid eller längre, och breddade samtidigt det tyska erbjudandet till att omfatta sparkonton med en löptid på 4 och 5 år. Under 2019 ökade inlåningen i Sverige med 8 procent till SEK 12,2 miljarder (11,3), fördelat på 44 370 kunder (36 120). Inlåningen i Tyskland ökade till EUR 881 miljoner (565), fördelat på 31 421 kunder (17 368). 


Kapitalmarknadsfinansiering 

Hoist Finance var fortsatt aktiv på penningmarknaden under 2019. Vid årsskiftet hade vi två seniora icke säkerställda obligationslån, samt ett efterställt obligationslån utestående under bolagets Euro Medium Term Note Programme (EMTN). Per den 31 december 2019 uppgick utestående penningmarknadsinstrument till EUR 30 miljoner (83).

Under 2019 genomförde Hoist Finance framgångsrikt två värdepapperiseringstransaktioner av italienska icke säkerställda förfallna lån i syfte att uppnå s.k. signifikant risköverföring. 

Varför investera hos oss?  

Europeisk insättningsgaranti
Hoist Finance inlåning skyddas av insättningsgarantin som i Sverige motsvarar 950 000 kronor. 

Reglerat kreditmarknadsbolag
Hoist Finance är ett reglerat kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn. 

God kreditvärdighet
Hoist Finance har av ratinginstitutet Moody's åsatts kreditbetygen Baa3 och P-3 för bolagets lång- respektive kortfristiga upplåning, vilket motsvarar så kallad investment grade.   

Nytt affärsområde etablerat 2019

En viktig hörnsten i Hoist Finance strategi är att maximera värdet av vår banklicens och plattform genom att utöka erbjudandet av produkter och tjänster. Därför har vi tagit nästa steg i denna utveckling genom att etablera ett nytt affärsområde: Retail banking and Business Development. Syftet med detta affärsområde är att utforska nya affärsutvecklingsmöjligheter, stärka hållbarhetsområdet ytterligare och att utveckla tillgångsklassen icke-kreditförsämrade lån. Vårt angreppssätt för kredithantering är baserat på regelefterlevnad, hållbarhet och företagets värderingar. I vår ambition att, inom vår bransch, bli marknadsledande inom digitalisering, ser vi att vår nya organisation kommer att förbättra vårt värdeskapande samt diversifiera vårt erbjudande ännu mer.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -