Logotype
Sök

Marknadsposition

Den europeiska marknaden för förfallna fordringar

Volymerna på den europeiska marknaden för låneportföljer minskade under 2019 (från historiskt höga nivåer 2018), men utvecklingen är fortsatt positiv. Italien står fortfarande för över en tredjedel av marknaden räknat i antalet transaktioner, och utgör tillsammans med Spanien över hälften av transaktionsvolymerna under året.

Portföljernas sammansättning håller på att förändras. I Italien blir Unlikely-to-Pay-lån allt vanligare och utgör nu en tredjedel av transaktionerna och pipeline. I Spanien utgör fastighetsportföljer mer än hälften av marknaden, där investerarna nu har tagit över och försöker likvidera tillgångarna efter fastighetsmarknadskrisen. Marknaderna på andra håll i Europa erbjuder fortsatt intressanta möjligheter. Den franska marknaden för säkerställda förfallna fordringar har utvecklats under 2019, och de franska bankerna tar nu steg mot att minska innehaven av förfallna fordringar och perifera värdepapper. Tre betydande transaktioner har genomförts under året och Hoist Finance ser stor tillväxtpotential på denna marknad. Detta illustreras av förvärvet av en portfölj med förfallna bolån i Frankrike, vilket också var vår största portföljinvestering någonsin.

Utvecklingen i Polen är fortsatt positiv, med starka volymer för mindre och medelstora transaktioner. GetBacks insolvens har drivit marknaden mot mer hållbara avkastningsnivåer. Vi ser också fortsatt potential inom perifera icke-kreditförsämrade fordringar, en marknad som vi är väl positionerade för genom lanseringen av vår plattform för icke-kreditförsämrade fordringar i Warsawa i fjol.

I England och Tyskland, våra mest utvecklade marknader för icke-säkerställda förfallna fordringar, ser vi fortsatt relativt stabila och förutsägbara pipelines. Potentialen på dessa marknader kommer troligtvis att komma från säkerställda lån - bolån och skeppshypotek.

När vi analyserar tillgångsmixen framgår det att bolån fortsätter att dominera marknaden. Detta inkluderar portföljer med eller utan säkerhet, där bankerna försöker minska andelen förfallna fordringar snabbt genom större blockutförsäljningar snarare än i mindre transaktioner.

Expansion inom säkerställda transaktioner på befintliga marknader är en central del av Hoist Finances strategi eftersom det ger oss tillgång till mycket mer omfattande pipelines samtidigt som vi kan bygga vidare på medarbetare, infrastruktur och kundrelationer som redan finns på dessa marknader. Blandportföljer är speciellt viktiga för strategin eftersom de ofta innehåller icke-säkerställda tillgångar där Hoist Finance har stora konkurrensfördelar, men som vi historiskt hindrats från att förvärva på grund av de säkerställda delarna i dessa portföljer. Genom att expandera kapaciteten för förvärv av nya tillgångsslag utökar vi också vår förmåga till förvärv av tillgångar inom Hoist Finances historiska kompetensområden.

Våra konkurrenter

Hoist Finance har historiskt sett fokuserat på marknaden för icke-säkerställda förfallna konsumentlån, med minimala investeringar i andra tillgångsklasser innan 2018. Vi har specialiserat oss på specifika tillgångsslag där vi haft stora kunskaper och kompetens.  

Vår strategi sedan 2018 är att expandera inom nya tillgångsslag, vilket gör att vi kan stödja banker och finansiella institut genom de olika delarna av kreditriskcykeln. Detta gör oss mer konkurrenskraftiga gentemot andra aktörer som erbjuder integrerade kredithanteringsplattformar på olika nationella marknader.

Vi fortsätter dock att fokusera på våra befintliga, prioriterade marknader, och expanderar de plattformar vi redan etablerat snarare än att ge oss ut i omfattande, kostsamma uppköp eller sammanslagningar. Läs mer om vår expansion inom nya tillgångsklasser här. 

Hoist Finance verkar också med utgångspunkt i ett bankkoncept, eftersom vi varit ett licensierat kreditinstitut sedan 1994. Detta ger oss unika fördelar eftersom våra förvärv främst finansieras genom kundinlåning vi våra HoistSpar-plattformar i Sverige och Tyskland. Förutom dessa finansieringsfördelar, har vi heller ännu inte till fullo utnyttjat potentialen i bankplattformen. Under året har vi startat nya initiativ som gör att vi kan realisera hela värdet i vår bankplattform. 

 Marknaden för fordringsförvärv

Integrerade

kredithanteringsplattformar

 • Större branschaktörer med integrerade kredithanteringsplattformar i flera länder.
 • Utvecklar kompetens genom bolagsförvärv.
 • Konkurrerar med större volymer, men undviker att konkurrera med private equity-bolag.
Fokus på specifika tillgångsklasser 
 • Mindre, mer specialiserade bolag som inriktar sig på specifika tillgångsklasser.
 • Verkar oftast på en eller ett mindre antal nationella marknader.
 • Uppköpskandidater för så kallade “One Stop Shops”.
Bankmodellen
 • Aktörer som använder sig av bankmodellen för att finansiera sina förvärv.
 • Väl positionerade att hantera mer komplexa tillgångar (icke-kreditförsämrade-,
  företags- och UtP-fordringar).
 • Kan utvecklas till en verkligt konkurrenskraftig bank.
Kapitallätta
 • Fokus på kundrelationer, lägre kapitaltillgångar.
 • Kompletterar ibland kredithanteringsintäkter med vissa portföljförvärv.
 • Söker strategiska partners: säljande banker, investerare, värdepapperisering.
Private equity-bolag  
 • (Mycket stora) investerare som vanligtvis fokuserar på ett mindre
  antal transaktioner med högt värde.
 • Kan förvärva kredithanteringsplattformar, men ser på dem mer som en parallell investering. 
 • Oftast mest aktiva inom SME, företag och säkerställda förfallna fordringar.

 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -