Logotype
Sök

Vår strategi

Under 2019 började vi verkställa strategin som presenterades på vår kapitalmarknadsdag i november 2018. Trots de regulatoriska förändringar som infördes senare samma år, och som hade stor påverkan på bolaget, anser vi att strategin står stark och många av aktiviteterna i strategin har vi redan börjat implementera. Strategin kvarstår men vi har under året uppdaterat våra strategiska fokusområden och reducerat dem från sex till fyra huvudsakliga områden. Kundfokus genomsyrar fortfarande hela vår strategi.  

Våra fyra fokusområden

Vi fokuserar på prioriterade marknader där vi är eller har potential att vara en ledande aktör. Detta optimerar vår marknadskännedom och innebär att vi kan utveckla och bevara starka relationer med våra intressenter. Vi har ett brett erbjudande av produkter och tjänster på våra prioriterade marknader, inklusive individers och små- och medelstora företags icke-säkerställda och säkerställda förfallna fordringar, samt även icke-kreditförsämrade fordringar. Genom att vi standardiserar och harmoniserar organisationen kan vi optimera våra arbetssätt. Detta innebär att vi ständigt ökar vår effektivitet och produktivitet genom beprövade metoder.

Våra kompetenscentrum, Centres of Excellence, för Hoist Finance olika tillgångsklasser driver utveckling. Vi är medvetna om branschens outnyttjade digitala potential, och vi kontinuerligt förbättrar vår digitala och analytiska förmåga för att bistå våra kunder på det sätt de önskar. Slutligen erbjuder vår bankplattform en unik finansieringsmodell och möjliggör ett bredare engagemang med våra sparkunder. Vår organisationsmodell One Hoist Finance bygger på att vi harmoniserar våra arbetsmetoder och arbetar mot tydliga gemensamma mål med ett gemensamt syfte. Detta gör det möjligt att uppfylla vårt uppdrag, att hjälpa kunden uppfylla sina åtaganden, och hålla vårt löfte att följa dem på resan mot att bli en del av det finansiella ekosystemet igen.

Icon people

Marknadsledande

Vi strävar efter att vara verksamma på de marknader där vi är, eller kan bli, en av de tre ledande aktörerna. Detta skapar skalfördelar och främjar djupa, förtroendefulla relationer med Hoist Finances partners.

Icon people

Resurseffektiva

Vår kultur drivs av prestation och kunskap. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och förespråkar förändring, och vill alltid vara smidiga, enkla, proaktiva och innovativa.

Icon people

Digital ledare

Vi vill vara branschledande digitala föregångare och innovatörer. Digital by Default är grunden för hur vi levererar detta, och innebär att både vi och våra kunder primärt använder digitala kanaler.

Icon people

Bankplattform

Vår kreditmarknadslicens gör att vi kan erbjuda inlåningstjänster, vilket ger oss tillgång till mer kostnadseffektiv finansiering för våra portföljinvesteringar än våra konkurrenter.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -