Logotype
Sök

 

GRI-index

Standardupplysningar

UpplysningHänvisning och kommentar
102-1 Organisationens namnFörstasidan, sidan 80
102-2 Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänsterVår affär
102-3 Lokalisering av huvudkontoretSidan 86.
102-4 Länder där verksamheten bedrivsVår närvaro
102-5 Ägarstruktur och bolagsformAktien, sidan 80 och 86.
102-6 MarknadsnärvaroVår närvaro, Marknadsposition,
Tillgångsklasser
102-7 Organisationens storlekFörstasidan, Värdeskapandemodellen
102-8 Information om anställdaVåra medarbetare, Medarbetare i siffror
102-9 Organsationens leverantörskedjaHållbarhetsstyrning
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

Höjdpunkter under året, VD ord,
Vår strategi, Vår närvaro, Tillgångsklasser
Digitala kanaler, Våra medarbetare

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpningHållbarhetsstyrning
102-12 Externa initiativHållbarhetsstrategi
102-13 Medlemskap i organisationer

Milstolpar inom hållbarhet

FNs Global Compact.

102-14 VD-ordVD ord
102-16 Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policyVår affär, Vår strategi, Våra medarbetare,
Hållbarhet, Våra kunder, Riskhantering
102-17 Vägledning och mekanism för rapportering gällande oetiskt/illegalt beteendeHållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning
102-18 StyrningsstrukturHållbarhetsstyrning, sidan 86.
102-40 IntressentgrupperIntressenter, Värdeskapandemodellen
102-41 Andel anställda som omfattas av kollektiva förhandlingar 35Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning
102-42 Identifiering och urval av intressenterIntressenter 
102-43 Metoder för samarbete med intressenterIntressenter, Värdeskapandemodellen
102-44 Viktiga frågor som har lyfts fram av intressenternaIntressenter
102-45 Affärsenheter som inkluderas i redovisningenSidan 121.
102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningarHållbarhetsrapportering
102-47 Frågor som identifierats som väsentligaIntressenter
102-50 RedovisningsperiodSidan 106.
102-51 Datum för senaste redovisningHållbarhetsrapportering
102-52 RedovisningscykelHållbarhetsrapportering
102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningenHållbarhetsrapportering
102-54 Val av rapporteringsnivåHållbarhetsrapportering
102-55 GRI innehållsindex

GRI index

102-56 Extern granskning

Sidan 163.

Hållbarhetsrapporten är inte granskad.

Management Approach

UpplysningHänvisning och kommentar
103-1 Avgränsningar för väsentliga frågor inom organisationenVD ord, Strategi
Kunder, Våra medarbetare, Hållbarhet, sidan 86. 
103-2 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Våra kunder, Våra medarbetare,

Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsstyrning, sidan 86

103-3 Uppföljning av hållbarhetsstyrningenHållbarhetsstrategi, Hållbarhetsrapportering, sidan 86

Specifika upplysningar

UpplysningHänvisning och kommentarer
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värdeFörstasidan, Värdeskapandemodellen,
Aktien
201-3 Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtagandenSidan 117.
205-1 Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruptionRiskhantering
205-2 Kommunikation och utbildning avseende antikorruptionHållbarhetsrapportering
205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärderHållbarhetsrapportering
302-1 Energianvändning inom organisationenHållbarhetsrapportering
305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)Hållbarhetsrapportering
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)Hållbarhetsrapportering
305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)Hållbarhetsrapportering
305-4 UtsläppsintensitetHållbarhetsrapportering
308-1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån miljökravEn process är initierad med
målsättning att få till systematisk
rapportering i samtliga marknader
under 2020. 
401-1 Nyanställningar och personalomsättningMedarbetare i siffror
403-2 Typ och andel av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckorVåra medarbetare,
Medarbetare i siffror
404-1 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställdVåra medarbetare
405-1 Mångfald i beslutsfattande grupper och bland anställdaMedarbetare i siffror, sidan 93 och 95.
405-2 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnorUnder 2020 implementeras ett
koncerngemensamt HR-system. 
406-1 Antal fall av diskriminering och hantering av dessaInga rapporterade fall.
414-1 Andel nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för miljö- och övrig samhällspåverkanEn process är initierad med
målsättning att få till systematisk
rapportering i samtliga marknader
under 2020. 
418-1 Klagomål rörande kundintegritet och förlust av kunddata

Hållbarhetsstrategi, Hållbarhetsrapportering 

419-1 Bristande efterlevnad av lagar och regler på det sociala och ekonomiska områdetHållbarhetsstyrning

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -