Logotype
Sök

Logiken kring vår hållbarhetsrapportering  

Detta är Hoist Finance tredje integrerade hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Inititatives (GRI) Standards riktlinjer på Core-nivå. Hoist Finance hållbarhetsredovisning omfattar samtliga verksamheter om inte annat framgår. Hållbarhetsredovisningens omfattning framgår av GRI-indexet nedan. 

Den senaste hållbarhetsredovisningen presenterades i april 2019. Innehållsförteckningen i GRI-indexet innehåller samtliga standardupplysningar samt de specifika upplysningar som identifierats som mest relevanta utifrån Hoist Finance långsiktiga hållbarhetsmål. 
För frågor kring hållbarhet, vänligen kontakta IR-ansvarig, Andreas Lindblom. 

Den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt årsredovisningslagen ingår i den legala årsredovisningen:

Hänvisning till legal årsredovisning och hållbarhetsrapport

Den legala årsredovisningen omfattar sidorna 7-9, 21-36, 39-48 samt 80-160. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten enligt ÅRL ingår i den legala årsredovisningen och återfinns på sidorna 7-9, 21-36 och 39-48.

Nyckeltal

2019 2018  2017 
Vi bidrar till ett inkluderande finansiellt ekosystem   
Kundnöjdhet, %74 1) 79  N/A 
Vi upprätthåller de högsta etiska standarderna
   
Antal bekräftade incidenter -
Vi skapar den bästa arbetsplatsen (GPTW-undersökning)
TRUST-index, %686161
Mångfald och lika möjligheter, %898585
Hälsa och välbefinnande, %686258
Vi bekämpar klimatförändringar   
Energiförbrukning inom organisationen, kWh1 873 049 2)2 688 076 3)2 258 212 3)
Direkta utsläpp av CO2, ton1093 4)70
Indirekta utsläpp av CO2, ton1 107 2) 1 607 3)1 346 3)
Indirekta utsläpp per kvadratmeter kontorsyta, ton0,08 2) 0,10 3)0,10 3)
Övriga indirekta utsläpp av CO2, ton1 4061 309 5)832 6)
Övriga indirekta utsläpp per anställd, ton0,9 0,7 5) 0,7 6)
Mängd brev skickade per kund "baseline"N/AN/AN/A

1) Kvaliteten på rapporteringen inom kundnöjdhet har förbättrats under 2019.
2) BeNe, Grekland och Polen exkluderat.
3) BeNe, Grekland, London och Spaninen exkluderat.
4) Polen exkluderat, vilken är den enda marknaden vi har företagsbilar i.
5) Grekland och Spanien exkluderat.
6) Grekland, London och Spaninen exkluderat.

  • Energiförbrukning (GRI 302-1) - Avser all köpt elektricitet i våra kontor och serverhallar
  • Direkta utsläpp av CO2 (GRI 305-1) - Avser alla utsläpp från egna upphov, som i vårt fall avser företagsbilar.
  • Indirekta utsläpp av CO2 (GRI 305-2) - Avser alla utsläpp från inköpt elektricitet och värme, inklusive datalagring i Tyskland.
  • Övriga indirekta utsläpp av CO2 (GRI 305-3, 305-4) - Avser alla andra övriga utsläpp, som i vårt fall avser affärsrelataterade resor i form av flyg, bil eller tåg.

Överblick av aktiviteter under 2019

 PelareVåra mål Aktiviteter 2019 
Vi bekämpar klimatförändringarMinska direkta och indirekta CO2 utsläpp

Upphandlingsprocess inledd för ett koncerngemensamt resebolag.

Byte till leverantör av grön el i de flesta av våra marknader.

Minska vår papperskonsumption. Vi har lanserat digitala kundportaler. 
Mitigera verksamhetsrelaterade risker kopplade till klimatförändringen.Vi har startat ett pilot-projekt, med förväntan om att kunna återrapportera utfall under 2020.  
Vi bidrar till ett inkluderande finansiellt ekosystemFramstående inom Kundnöjdhet.

Vi har etablerat ett koncerngemensamt forum för att förenkla vår kundkommunikation.

Vi har fortsatt utveckla våra medarbetare kring ömsesidiga överenskommelser och att kunna möta kundernas behov på bästa sätt. 

 
Utveckling av digitala kanaler för förbättrad service.Lansering av digitala kundportaler, nya kundorienterade websidor under upparbetning samt andra digitala kanaler lanserade, såsom en chattbot i Storbritannien och WhatsApp i Italien.  
Ingå externa partnerskap med organisationer som har nya innovativa idéer kring finansiell inkludering.Vi har etablerat ett samarbete med ONS Bank, i Nederländerna, som hjälper ungdomar som hamnat i finansiellt utanförskap med att öka sina insikter kring ekonomi och med att skaffa jobb.   
 Business Partner-nöjdhet.Ett koncerngemensamt system med syfte att skicka automatiska undersökningar i samband med budgivningsprocess är under uppbyggnad. Planerad lansering i början av 2020.   
Vi skapar den bästa arbetsplatsenMedarbetarnas hälsa och välbefinnande.Samtliga marknader har tillgång till förebyggande sjukvård.  
 Mångfald och lika möjligheter.

Vi har koncernövergripande policyer som främjar mångfald i hela vår verksamhet och vi uppmuntrar leverantörer och andra affärspartner att göra detsamma.

Vi ser till att våra medarbetare har möjlighet till föräldraledighet och kan återvända till arbetet. 

 
Jämlikhet.Vi strävar efter jämställda löner mellan män och kvinnor.  
Vi upprätthåller de högsta etiska standardernaStarka kundintegritetsprocesser. 

Beslut har fattats att alla våra marknader ska ha minst en DPO. Under 2019 fanns nio DPOer.

Online-kurs kring datasäkerhet har under året lanserats och genomförts av 86 %. 

 
Robust ramverk för processer kring antikorruption.

Inga bekräftade fall av incidenter kring korruption under 2019.

Online-kurs kring antikorruption har under året lanserats och har genomförts av 91 % (Tyskland exkluderat). 

Enkät avseende "riskbedömning kring korruption" har skickats till alla länder under 2019, 46 % deltog.

 
 Hållbara och lokala inköpsprinciper.

Under året har en Group Procurement Officer anställts.

Hållbarhetsaspekter har inkluderats i inköpsprocesser. 

 

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -