Logotype
Sök

Vi skapar den bästa arbetsplatsen

Delmål 3:4 – För att säkerställa våra medarbetares hälsa stödjer vi tillgång till förebyggande hälsovårdsprogram för hälsa och välbefinnande. Ett yrke som kundhandläggare kan ibland vara mycket påfrestande och därför erbjuder vi tillgång till psykologiskt stöd och coachning vid behov. När tillfälle ges erbjuder vi också möjlighet till flexibel arbetstid och arbete hemifrån.

Delmål 10:1 – I hela vår verksamhet arbetar vi för att främja lika lön för män och kvinnor, för liknande arbete. Vi respekterar mänskliga rättigheter som garanterar icke-diskriminering.

Delmål 10:2 – Vi har integrerat policyer som främjar mångfald och integration i hela vår verksamhet och vi uppmuntrar leverantörer och andra samarbetspartners att göra detsamma.

Delmål 10:3 – Vi respekterar och stöder mänskliga rättigheter och kravställer detta i vår kommunikation med våra affärspartner genom hela leverantörskedjan. Vi har implementerat koncernövergripande policyer som säkerställer att anställning, placering, ersättning, jobbuppdrag och framtidsutsikter, utbildning och mentorskap, prestationsbedömning och avancemang, disciplin, föräldraledighet, beslut om uppsägningstid och avgångsbeslut baseras på objektiva faktorer och inte är kopplade till kön, könsfördelning, ålder, nationalitet, etnicitet, sexuell läggning, civilstatus, släkte, religion och tro eller funktionshinder. Vi säkerställer att alla medarbetare har tillgång till föräldraledighet och kan återvända till arbetet, samtidigt som vi erbjuder flexibla arbetsalternativ för att främja en god balans mellan privat- och arbetsliv. Vi uppmuntrar också en inkluderande kultur och tolererar inte beteenden som bryter mot vår policyer. Vi har inrättat ett koncernövergripande visselblåsarsystem där samtliga medarbetare anonymt kan rapportera eventuell diskriminering eller andra oegentligheter, detta till syfte för att behålla en positiv, säker och stödjande arbetsmiljö.

Delmål 17:17 – För att uppnå delmålen kring medarbetares hälsa och välbefinnande utvecklar vi kontinuerligt olika externa samarbeten för att skapa program och olika initiativ för att engagera våra medarbetare. Medarbetarnas stolthet förstärks också genom att bilda externa samarbeten i de lokala samhällena och genom att stödja våra kunder, genom vårt mål att ge människor en andra chans, samt genom att säkerställa att medarbetarna känner att de kan göra en positiv skillnad i våra kunders liv, när de finns vid deras sida i svåra tider.

Den här webbplatsen använder kakor för att erbjuda bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra några ändringar godkänner du detta. Läs mer om kakor här

- Annual Report 2019 -
- Årsredovisning 2019 -